Sylvano Aboikoni

Sylvano Aboikoni: Senior Manager,

Senior Manager Digital Strategy