KPMG galvenā prioritāte ir darboties likumīgi, ētiski un sabiedrības interesēs. Tas ir darbs pret korupciju visās tās formās. KPMG Latvijā ir dalībnieks un sadarbojas ar tādām nevalstiskām organizācijām kā Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu (BICG) un Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL).

2021. gada martā Evija Šturca, KPMG Latvijā partnere, kļuva par FICIL valdes locekli. Kā savas prioritātes darbā FICIL valdē Evija izvirza digitalizāciju un zaļo ekonomiku un ilgtspēju. "KPMG ir aktīvs dalībnieks ar šīm prioritātēm saistītās, kā arī citās FICIL darba grupās. Ar lielu prieku pievienojos tik spēcīgai komandai kā FICIL valde, un vēlos atbalstīt šīs organizācijas pienesumu Latvijas biznesa vides uzlabošanai, jo man ir svarīgi darīt labus darbus savai valstij," saka Evija.