Mūsu komanda ir daudzveidīga, un tieši tas mūs padara spēcīgākus. Tāpēc par īpaši svarīgu prioritāti mēs uzskatām iekļaujošas vides radīšanu, kur mūsu cilvēki var attīstīties gan profesionāli, gan personīgi. Mēs ieguldām darbinieku prasmēs un zināšanās, rūpējamies, lai mūsu darbinieki justos labi gan fiziski, gan mentāli, kā arī mudinām viņus vadīt un iesaistīties dažādās iniciatīvās, kas sniedz labumu sabiedrībai un videi, kurā mēs dzīvojam. 

Fiziskā un mentālā veselība

  

KPMG Latvijā galvenā vērtība ir darbinieki, tādēļ ir svarīgi, lai tie justos labi ne tikai darba vidē, bet arī ārpus tās.

Rūpējoties par darbinieku veselību un labsajūtu, KPMG Latvijā vadmotīvs ir #EsiAktīvs. Mēs mudinām savus kolēģus ikdienā ieviest  dažādas sportiskās aktivitātes – uz biroju braukt, izmantojot velosipēdu, lifta vietā izmantot kāpnes, doties skrējienā un regulāri rast laiku savai mīļākajai sportiskajai nodarbei. Lai padarītu aktīva dzīvesveida ievērošanu vieglāku, KPMG Latvijā saviem darbiniekiem piedāvā iespēju bez maksas apmeklēt sporta nodarbības, KPMG komandas pludmales  volejbola treniņus, kā arī piedalīties  izaicinājumā, kur darbinieki sacenšas skriešanā, riteņbraukšanā vai garāku gabalu staigāšanā – gan sportistu, gan amatieru disciplīnās. KPMG komanda ik gadu piedalās arī Rīgas maratonā – nu jau būsim noskrējuši distanci, kas līdzinās ceļam līdz Londonai un atpakaļ.

Savukārt, vasarās KPMG Latvijā komandas darba stundas piektdienās tiek saīsinātas uz pusi (četru stundu darba dienas), lai pilnvērtīgi varētu baudīt vasaru – doties pie dabas, pievērsties sportiskām aktivitātēm vai vienkārši atpūsties

Lai rūpētos par darbinieku mentālo un fiziko labsajūtu, KPMG Latvijā saviem darbiniekiem, Well-being programmas ietvaros, piedāvā dažādus vebinārus un mācības, turklāt līdzās praktiskām apmācībām darbam nepieciešamās jomās piedāvājam kolēģiem uzklausīt ekspertus garīgās veselības, motivācijas un personiskās izaugsmes jautājumos. Īpaši būtiski tas ir pandēmijas laikā, kad gan ikdienas darbā, gan attālinātu lekciju veidā stiprinām komandas garu un katra kolēģa garīgo veselību arī attālināti. Darbiniekiem ir pieejama veselības apdrošināšana, kurā ietilpst arī mentālās veselības aprūpes pakalpojumi.

fiziskā veselība

Dažādība

  

Mēs ticam nākotnei, kurā visi jūtas iekļauti neatkarīgi no tā,  kāds ir viņu vecums, ādas krāsa, pārliecība, seksuālā orientācija vai dzimums.

Esam starp pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas pievienojušies un parakstījuši Latvijas Dažādības hartu. Tā ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes un iekļaujošas vides veicināšana darba vietā. KPMG šajā svinīgajā pasākumā pārstāvēja partnere Evija Šturca: “Mēs KPMG apzināmies, ka cilvēku dažādība mūsu komandā ir viens no veiksmes faktoriem, kas veicina mūsu biznesu un izaugsmi."

2021. gada martā, KPMG Latvijā organizēja “Inclusion & Diversity week”, kuras ietvaros 3 tiešsaistes pasākumos tika veicināta diskusiju par vidi, kas ļauj visiem justies iekļautiem neatkarīgi no vecuma, ādas krāsas, pārliecības, seksuālās orientācijas vai dzimuma. Pasākumos vieslektori un KPMG pārstāvji dalījās vērtīgās prezentācijās un pieredzes stāstos par vairākiem dažādības aspektiem: dzimumu līdztiesība un tās balanss organizācijās, paaudžu sadarbība, kā arī LGBTQ perspektīva.

Lai turpinātu šo diskusiju, KPMG Latvijā komanda tikās tiešsaistes pasākumā “Inclusion & Diversity workshop”, kura mērķis bija palielināt izpratni par neapzinātiem aizspriedumiem. Tikšanās laikā veidojās diskusijas par dažādām ikdienas situācijām, kad saskaramies ar neapzinātiem aizspriedumiem. Kopā mēs analizējām un dalījāmies viedokļos un pieredzē. 

dažādība

Labdarība

  

KPMG ikgadējās labdarības izsoles – tajās KPMG darbinieki citiem kolēģiem izsola sevis sarūpētas veltes - sākot ar veselīgajiem saldumiem un beidzot ar jāšanas apmācībām. Izsolē iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarībai – kādai no KPMG izvirzītajām prioritārajām korporatīvās atbildības jomām.

labdarība

Brīvprātīgais darbs

  

Brīvprātīgais darbs

KPMG politika paredz, ka ikvienam darbiniekam gada laikā ir iespēja izmantot trīs apmaksātas darba dienas, lai iesaistītos jebkurās korporatīvās atbildības aktivitātēs pēc paša darbinieka izvēles. Tas ir veids, kā mēs sekmējam darbinieku iesaisti dažādās aktivitātēs ar mērķi uzlabot sociālo vidi, aktualizēt ilgtspējību, kā arī rūpēties par dabu. 

Pašizaugsme

  

KPMG darbiniekiem ir iespēja braukt un strādāt citos KPMG birojos, lai gūtu starptautisku pieredzi, paplašinātu redzesloku, zināšanas un prasmes, un atgriežoties  mājās, ar šo jauno pieredzi, varētu dalīties ne tikai ar mūsu kolēģiem, bet arī klientiem.

KPMG Latvijā ir arī attīstības programma "Atbalsts vadītājiem", kuras mērķis ir palīdzēt vadītājiem un topošajiem vadītājiem kļūt labākiem, pārliecinātākiem un pilnveidoties sasniedzot kā savus individuālos, tā uzņēmuma mērķus. Šī programma ir daļa no kopējā darbinieku attīstības un apmācību plāna 2021. gadam.

pieredzes apmaiņa