Nodokļu karte 2024 ir KPMG Baltics SIA izstrādātas visaptverošas vadlīnijas par nodokļu sistēmu Latvijā. Šis dokuments sniedz svarīgu informāciju uzņēmējiem un privātpersonām, kuras vēlas izprast savas nodokļu saistības Latvijā.

Nodokļu kartē ir viegli pārskatāma informācija par:

  • Uzņēmumu ienākumu nodokli;
  • Mikrouzņēmumu nodokli;
  • Iedzīvotāju ienākumu nodokli;
  • Obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
  • Pievienotās vērtības nodokli;
  • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli;
  • Nekustamo īpašumu nodokli.

Mūsu izstrādātā Nodokļu karte 2024 ir būtisks resurss uzņēmumiem un indivīdiem, kuri vēlas izprast sarežģīto nodokļu sistēmu Latvijā.

Lai nodrošinātu atbilstību jaunākajiem likumiem un būtu informēti par jaunākajām izmaiņām Latvijas nodokļu sistēmā, lejupielādējiet Nodokļu karti šeit.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.