KPMG dalībfirmas Latvijā un Lietuvā pievienojas KPMG dalībfirmai Zviedrijā

KPMG dalībfirmas Latvijā un Lietuvā pievienojas KPMG da

KPMG Latvijā un Lietuvā kļūs par daļu no KPMG Zviedrijā. Apvienošanās ir tikusi plānota ilgāku laiku un tiek īstenota KPMG starptautiskas iniciatīvas ietvaros, sekmējot ciešāku sadarbību profesionālo pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanā.

1000
Armine Movsisjana

Vadošā partnere

KPMG Latvijā

E-pasts
KPMG dalībfirmas Latvijā un Lietuvā pievienojas KPMG dalībfirmai Zviedrijā

“Ar lepnumu paziņojam, ka KPMG Latvijā un Lietuvā pievienojas KPMG dalībfirmai Zviedrijā. Mēs novērojam, ka globālā līmenī ir izjūtams arvien lielāks pieprasījums, lai profesionālie pakalpojumi kļūtu arvien integrētāki, jo tas ir veids, kādā var nodrošināt vienotu pieeju sadarbībā ar klientiem un vienoti augstus kvalitātes standartus. Uzņēmumu apvienošana ir garāku sagatavošanās darbu rezultāts, un tā tiek īstenota KPMG starptautiskās partnerību un sadarbības padziļināšanas centienu ietvaros. Apvienošanās ļaus mums nākotnē veikt ieguldījumus un turpināt digitālo transformāciju. Kopā KPMG mūsu reģionā kļūs vēl spēcīgāks,” tā šo apvienošanos komentē KPMG Zviedrijā padomes priekšsēdētājs Bjorns Hallins.

KPMG Latvijas birojā Rīgā strādā aptuveni 200 darbinieku. KPMG Latvijas dalībfirmas vadošā partnere Armine Movisjana no šīs apvienošanās sagaida jaunas sadarbības iespējas un citus ieguvumus.

“Apvienojoties KPMG Zviedrijā, Latvijā un Lietuvā izveidos vēl spēcīgāku organizāciju, kas uzlabos visu dalībfirmu pakalpojumu klāstu, resursu pārvaldību un digitālo pakalpojumu piedāvājumu, kā arī ļaus sekmīgi sniegt pakalpojumus,” saka Armine Movsisjana.

KPMG dalībfirmai Lietuvā ir divi biroji, kuros kopā strādā aptuveni 170 darbinieki, un lielākajā no tiem – Viļņā strādā aptuveni 70% no visiem darbiniekiem. KPMG Lietuvā vadošais partneris Rokas Kasperiavicius piebilst: “Apvienošanās padarīs mūs spēcīgākus un uzlabos konkurētspēju tirgū, kurā bez plaša mēroga darbības neizdzīvot. Apvienošanos par dabisku padara tas, ka mums ir līdzīgas biznesa kultūras – gan firmas iekšienē, gan sadarbībā ar klientiem, un es ar prieku un cerībām raugos uz mūsu sadarbību nākotnē.”

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums