Armine strādā KPMG jau vairāk nekā 15 gadus, dodot ieguldījumu gan Baltijas un Baltkrievijas klastera darbībā, gan piedaloties starptautiskos projektos Centrālajā un Austrumeiropā un Lielbritānijā. Viņa ir Latvijas prakses Vadošā partnere un revīzijas un apliecinājuma pakalpojumu departamentu vadītāja. Armine vada un piedalās revīzijas un konsultāciju projektos, kas tiek īstenoti plaša spektra klientiem no dažādiem tirgiem un sektoriem, ieskaitot finanšu pakalpojumu, patēriņa un rūpniecības preču, kā arī publisko sektoru.

Armine ir Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko revīzijas standartu eksperts KPMG Baltijas un Baltkrievijas klasterī un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā, kur viņa ir valdes locekle. Armines profesionālā kaislība ir izglītības programmu pasniegšana, un viņa ir atzīta pasniedzēja gan KPMG, gan ārpus tā.

  • Mazumtirdzniecība
  • Nekustamais īpašums
  • Ekonomikas un Biznesa vadības bakalaurs, ekonomikas un finanšu specialitāte (Rīgas Ekonomikas Augstskola)

  • Maģistra grāds Biznesa administrēšanā (Edinburgas Universitāte), ENPC

  • Zvērināta revidente

  • FCCA