Uzņēmumu vadītāji ir smagas izvēles priekšā. Saskaroties ar vēl nepieredzētām vides, ekonomiskām un tehnoloģiskām pārmaiņām, vadītāji meklē veidus, kā panākt sava biznesa izaugsmi, veicinot organizācijas spēju pielāgoties, lai mainītu esošos biznesa modeļus un ilggadīgos, stagnējošos tirgus uzskatus.

Piektajā KPMG International “Global CEO Outlook” aptaujā ir konstatēts, ka pārliecību par veiksmīgu darbību nākotnē pauž tikai nedaudz vairāk nekā puse no aptaujātajiem uzņēmumu vadītājiem (53%), pēc kuru piesardzīgām prognozēm uzņēmuma izaugsme turpmāko trīs gadu laikā nepārsniegs 2% (2018. gadā šāds uzskats bija 55% aptaujāto). Tāpat kā 2018. gadā, tie uzskata, ka arī pasaules ekonomikas izaugsme turpmākajos trīs gados būs pozitīva, lai gan šī prognozes pēdējos 12 mēnešos ir nedaudz samazinājušās no 67 līdz 62 procentiem. Šo uzskatu apliecina arī vadītāju apņemšanās pieņemt jaunus darbiniekus – 36% vadītāju nākamo trīs gadu laikā plāno papildināt savu darbinieku rindas par 6%.

“Divas trešdaļas uzņēmumu vadītāju apgalvo, ka jaunā biznesa valūta ir fleksibilitāte, un, nepielāgojoties šādiem apstākļiem, viņu bizness var vienkārši izzust. Tas nozīmē, ka šodien uzņēmuma vadītājam ir jāspēj pielāgoties un, nepieciešamības gadījumā, jābūt gatavam kardināli mainīt savu biznesa modeli, veidojot jaunas stratēģiskas partnerības un uzlabojot darbaspēka prasmes,” norāda Armine Movsisjana, KPMG Latvija vadošā partnere. 

Klimata pārmaiņas padara uzņēmējdarbību riskantāku

Vadītāji min klimata pārmaiņas kā sava uzņēmuma izaugsmes galveno risku, pirmo reizi piecu gadu laikā norādot to kā svarīgāko problēmu virs tehnoloģiskiem, teritoriāliem, kiberdrošības un saimnieciskās darbības riskiem. Šie riski gan savā nozīmīgumā atšķiras tikai nedaudz, kas norāda, ka uzņēmumi atrodas ļoti sarežģītā un mainīgā riska vidē. 

Inovācijas neatbilst realitātei

Lielākā daļa uzņēmumu vadītāju (84%) uzskata, ka mūsdienu tirgū ir nepieciešama “ātru neveiksmju” kultūra, kurā no kļūdām ātri mācās, taču tikai 56% apgalvo, ka šāda veida kultūra viņu uzņēmumā pastāv. Vairāk kā astoņi no desmit vadītājiem meklē iespējas mainīt savas vadības komandas struktūru, lai veicinātu attīstību un izmaiņas.

No kiberdrošības uz inovācijām 

Kiberdrošība joprojām ir nozīmīga tēma uzņēmumu vadītāju acīs, lai arī tā ir zaudējusi pagājušā gada otro vietu risku topā, šogad nokrītot uz ceturto. 2019. gadā lielāka uzņēmumu vadītāju grupa (69%, salīdzinot ar 55% 2018. gadā) atzīst, ka efektīva kiberdrošības stratēģija ir būtiska uzticības veicināšanai, savukārt lielākā daļa (71%) uzskata, ka informācijas drošība ir svarīgs kopējās inovāciju stratēģijas faktors. 

Pieredzes gūšana M&A ceļā

Daudziem vadītājiem iegādes un apvienošanās darījumi ir labākā iespēja ātri uzlabot uzņēmuma digitālās iespējas. Proaktīva M&A stratēģija ir prioritāte 84% vadītāju, kuru M&A apetīte nākamajiem trīs gadiem ir vidēja vai augsta. Šo apetīti veicina M&A spēja pārveidot biznesa modeli ātrāk, nekā tas iespējams dabīgā ceļā. 

Kapitālieguldījumi

Kad vadītājiem tika jautāts, kas viņiem ir svarīgāk – jaunu tehnoloģiju iegāde vai darbaspēka attīstība, 68% vadītāju teica, ka svarīgāk ir iegādāties jaunas tehnoloģijas, savukārt divreiz mazāks skaits – 32% deva priekšroku darbinieku attīstībai. 

Mākslīgā intelekta eksperti sasparojas

Uzņēmumu vadītāji apgalvo, ka nemitīgi domā par mākslīgo intelektu (AI), lai gan tikai 16% ir ieviesuši AI un automatizācijas programmas. 31% ir pilotstadijā un 53% atzīst, ka ir ieviesuši AI ierobežotā apmērā. Savukārt 65% vadītāju uzskata, ka AI un automatizācijas iekļaušana biznesa ikdienas darbībā radīs vairāk darbu, nekā likvidēs.

Vairāk informācijas par šo pētījumu: www.kpmg.com/CEOoutlook

Par KPMG CEO Outlook

Savā piektajā gadā KPMG CEO Outlook ir aptaujājis tūkstošiem uzņēmumu vadītāju no visas pasaules, tā sniedzot ieskatu gan viņu prognozēs par izaugsmi turpmākajos trīs gados, gan arī par ekonomisko izaugsmi.  Katru gadu ziņojumā tiek izmantotas arī atbildes no iepriekšējo gadu pētījumiem, lai nodrošinātu konsekventu ikgadēju ieskatu globālajā ekonomikā. Tajā tiek ietverti arī jauni jautājumi, ar kuru palīdzību iespējams noskaidrot vadītāju uzskatus par aktuālākajām tirgus tendencēm. 

2019. gada pētījuma ietvaros tika aptaujāti 1 300 uzņēmumu vadītāji, kas pārstāv 11 galvenos pasaules tirgus (Austrālija, Ķīna, Francija, Vācija, Indija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Spānija, Lielbritānija un ASV) un 11 galvenās nozares (aktīvu pārvaldība, automobiļi, banku pakalpojumi, patēriņš un mazumtirdzniecība, enerģētika, infrastruktūra, apdrošināšana, dabas zinātnes, ražošana, tehnoloģijas un telekomunikācijas pakalpojumus). 

Trešdaļai aptaujāto uzņēmumu gada ieņēmumi veido vairāk nekā 10 miljardus ASV dolāru, savukārt uzņēmumi, kuru gada ieņēmumi ir zem 500 miljoniem ASV dolāru, atbildes uz aptaujas jautājumiem nesniedza. Aptauja tika veikta laikā no 2019. gada 8. janvāra līdz 20. februārim. PIEZĪME: noapaļošanas rezultātā atsevišķi rezultāti var neatbilst 100 procentiem.