Nodokļu pakalpojumi – tālredzīga uzņēmēja palīgs

Nodokļu pakalpojumi – tālredzīga uzņēmēja palīgs

Mūsdienu ekonomikā nodokļi kļūst par arvien svarīgāku uzņēmējdarbības aspektu un nodokļu konsultācijas var pievienot lielu vērtību. Jebkura lieluma uzņēmumus ietekmē jaunas tendences nodokļu regulējumā, turklāt ne tikai to darbības valstīs, bet arī starptautiskā mērogā. Nodokļu godprātīga nomaksa ir viena no aktuālākajām tēmām pasaules medijos, un daudzi uzņēmumi pievērš pastiprinātu uzmanību ne tikai mainīgā nodokļu regulējuma prasību izpildei, bet arī nodokļu nomaksas ētikas jautājumam.

1000
Nodokļu pakalpojumi – tālredzīga uzņēmēja palīgs

Mūsu nodokļu speciālistu prasmes un plašās zināšanas par nozari apvienojumā ar tālredzīgu rīcību un starptautisku skatījumu palīdzēs jūsu uzņēmumam izpildīt nodokļu normatīvo aktu prasības. Starptautiskos projektos mēs izmantojam pieredzējušus speciālistus no KPMG nodokļu praksēm visā pasaulē, kas sniedz klientiem detalizētu un aktuālu informāciju.

Nodokļu pakalpojumi

KPMG Baltics SIA sniegtie nodokļu pakalpojumi:

Uzņēmumu ienākuma nodokļi – svarīgs aspekts starptautiskiem uzņēmumiem – nodokļu konsultācijas palīdz gūt vienotu priekšstatu par visa uzņēmuma darbību un rezultātiem, kā arī nodokļu plānošana ļauj izvairīties no nevajadzīgiem nodokļu izdevumiem vai ienākumu dubultās aplikšanas.

Nodokļu pakalpojumi uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas jautājumos – savlaicīga nodokļu plānošana, veicot reorganizāciju, iegādājoties biznesu vai uzņēmumu vai tos pārdodot, ir būtisks mājasdarbs, lai nodrošinātu optimālu darījumu struktūru ne tikai no biznesa, bet arī nodokļu viedokļa.

Transfertcenas – nodokļu konsultācijas par transfertcenām var būt ar dažādiem mērķiem. Pirmkārt, uzsākot darījumu ar saistītu pusi, transfertcenu speciālists var palīdzēt noteikt tirgus līmeņa cenu (arm’s length price) šim darījumam. Nodokļu konsultants arī var palīdzēt sagatavot dokumentāciju, kas pierāda, ka darījumos, kas veikti attiecīgajā finanšu gadā, ir piemērota tirgus cena.

Netiešie nodokļi – nodokļu konsultācijas pievienotās vērtības, dabas resursu un akcīzes nodokļu jomā. Šo nodokļu konsultāciju mērķis ir palīdzēt pareizi piemērot nodokļus, optimāli strukturēt darījumus un korekti deklarēt šos nodokļus nodokļu administrācijām. Šo nodokļu piemērošanu lielā mērā regulē Eiropas Savienības normatīvie akti, tādēļ nodokļu konsultants var palīdzēt arī sekot līdzi aktuālajiem Eiropas Savienības tiesas lēmumiem saistībā ar šo nodokļu piemērošanas niansēm.

• Nodokļu pakalpojumi starptautisku uzņēmumu darbiniekiem un vadībai – nodokļu konsultācijas, kuru mērķis ir palīdzēt risināt fizisko personu ienākuma nodokļu jautājumus un izaicinājumus saistībā ar to nosūtīšanu darbam citā valstī, kā arī imigrācijas un Darba likuma jautājumus.

Nodokļu risku vai ietaupījumu iespēju pārbaude – nodokļu konsultants var pārbaudīt nodokļu maksātāja nodokļu aprēķinus ar mērķi (1) identificēt nodokļu riskus un kļūdas nodokļu aprēķinā, tādējādi palīdzot novērst risku, ka nodokļu administrācija audita laikā piemēro soda naudas, vai (2) identificēt jomas, kurās iespējams piemērot nodokļu atvieglojumus un samazināt nodokļu izdevumus.

Nodokļu risku vadība – nodokļu risku vadības politika ļauj uzņēmumam fiksēt, kādas darbības uzņēmumā var radīt nodokļu riskus un kādas kontroles darbojas, lai šie riski neiestātos. Attiecīgi, izstrādāta un ieviesta nodokļu risku vadības politika uzņēmumā samazina nodokļu risku iestāšanās iespējamību līdz minimumam. Nodokļu risku vadības dokumentācija ir obligāta prasība nodokļu maksātājiem, kas vēlas kļūt vai ir padziļinātas sadarbības programmas dalībnieki.

Nodokļu strīdi – nodokļu konsultants var palīdzēt komunikācijā ar VID pārstāvjiem nodokļu audita laikā, tādējādi iespējami samazinot nodokļu uzrēķina risku. Situācijā, ja nodokļu uzrēķins ir veikts, nodokļu konsultants var palīdzēt klientam sagatavot pārsūdzību, kā arī pārstāvēt nodokļu maksātāju administratīvā procesa ietvaros gan VID, gan tālākās instancēs tiesā.

Kāpēc ir vērts nodot nodokļu jautājumu pārraudzību profesionāļiem?

Pieredze - KPMG Baltijas valstīs darbojas jau vairāk nekā 25 gadus!

Profesionalitāte - KPMG klienti novērtē augsti kvalificētos darbiniekus dažādās jomās, kā arī starptautisko ekspertu pakalpojumus.

Starptautiska darbība - KPMG eksperti darbojas visā pasaulē – Eiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Āfrikā, Okeānijā.

Kādus jautājums palīdz risināt nodokļu konsultācijas?

Katras valsts iekšējās un ārējās ekonomikas vadlīnijas un nodokļu politika ir mainīgas, līdz ar to nav iespējams izstrādāt universālus nodokļu plānošanas risinājumus, kas nemainīgi labi darbotos gadu desmitiem. Nodokļu konsultāciju mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem, uzņēmumu finanšu vadītājiem un grāmatvežiem sekot līdzi nodokļu jaunumiem un proaktīvi pieņemt labākos lēmumus. KPMG nodokļu konsultants var palīdzēt pieņemt dažādus ar uzņēmējdarbību un stratēģisko plānošanu saistītus lēmumus, ņemot vērā arī nodokļu ietekmi. Dažas no jomām, kurās rodas nepieciešamība iesaistīt nodokļu speciālistu, ir:

  • Nodokļu piemērošana nodokļu maksātājam jaunā uzņēmējdarbības jomā;
  • Pirms konkrētam uzņēmumam netipisku lēmumu pieņemšanas, piemēram, par nekustamā īpašuma attīstīšanu vai jaunas ražotnes celšanu
  • Uzņēmējdarbības paplašināšana jaunās valstīs;
  • Darbaspēka nosūtīšana darbam uz citu valsti;
  • Uzņēmumu grupas struktūras maiņa vai reorganizēšana;
  • Uzņēmumu iegāde vai pārdošana;
  • Darbinieku bonusu sistēmas izstrāde, izmantojot, piemēram, akciju opcijas vai personāla akcijas.

Nodokļu konsultācijas palīdz risināt gan šos, gan jebkādus citus jautājumus, kas rodas ikvienam uzņēmumam gan sākot, gan paplašinot darbību vietējā un starptautiskā mērogā. KPMG Latvijā lepojas ar savu pieredzējušo un profesionālo darbinieku komandu gan Latvijā, gan visā pasaulē. Nodokļu konsultācijas ir vērstas uz to, lai izvairītos no neparedzētiem nodokļu izdevumiem, kā arī rūpīgi izvēlētos efektīvāko nodokļu risinājumu klienta konkrētajā situācijā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Jūs un jūsu uzņēmumu interesējošiem nodokļu jautājumiem, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums