Įmonių teisė ir įmonių susijungimai bei įsigijimai

Įmonių teisė ir įmonių susijungimai bei įsigijimai

Mūsų teisininkai gali padėti visais įmonių teisės klausimais - nuo juridinio asmens steigimo iki turto perleidimo sandorių ar kitų įmonės pokyčių.

Mūsų teisininkai gali padėti visais įmonių teisės klausimais.

Kaip KPMG gali padėti jūsų verslui?

Mes turime patirties rengiant įmonių įsigijimo dokumentus ir akcininkų sutartis bei vedant derybas.

Mūsų konsultantai gali padėti:

pasirenkant priimtiniausią juridinio asmens rūšį jūsų

pagrindinei veiklai, įsteigti įmonę, filialą ar ne pelno siekiančią organizaciją;

surandant tinkamas įmonės valdymo formas;

parengiant sutartis su įmonės valdymo organų nariais;

parengiant akcininkų sutartis;

vykdant akcijų ir turto perleidimo sandorius;

sprendžiant klausimus, susijusius su įmonių teise;

atliekant įmonių susijungimus, atskyrimus ir likvidavimą;

parengiant teisinę nuomonę.

Susisiekite su mumis