Įmonių reorganizavimas

Įmonių reorganizavimas

Kai įmonės vadovybė svarsto reorganizavimo galimybes, labai svarbu laikytis teisinių normų, taikomų reorganizavimo procesui.

Kai įmonės vadovybė svarsto reorganizavimo galimybes, svarbu laikytis teisinių normų.

Kaip KPMG gali padėti jūsų verslui?

Mūsų konsultantai gali išanalizuoti esamą įmonės struktūrą ir padėti apsispręsti dėl efektyviausios struktūros pasirinkimo. Kartu su KPMG auditoriais, finansų, mokesčių ir rizikos valdymo specialistais mes pasirengę išanalizuoti visus jūsų verslo modelio aspektus. 

Mūsų konsultantai gali padėti:

suplanuoti reorganizavimą (įskaitant įmonių susijungimą ir atskyrimą) arba įsigijimo sandorius bei išanalizuoti galimą veiksmų eigą;

atlikti susijungimo (įskaitant jungimosi, peržengiančio vienos valstybės ribas), atskyrimo sandorius;

atlikti įmonės įsigijimo rizikos įvertinimą prieš reorganizavimą;

parengti teisinę nuomonę.

Susisiekite su mumis