Įmonių įsigijimo rizikos teisinis vertinimas

Įmonių įsigijimo rizikos teisinis vertinimas

Planuojant įmonės įsigijimą arba reorganizavimą, pravartu atlikti teisinį įmonės įsigijimo rizikos įvertinimą.

Planuojant įmonės įsigijimą ar reorganizavimą, pravartu atlikti teisinį rizikos įvertinimą

Kaip KPMG gali padėti jūsų verslui?

Mūsų teisinio įmonės įsigijimo rizikos įvertinimo grupę sudaro specialistai, kurie turi vertingos patirties įvairiose pramonės šakose. Mes surenkame informaciją apie įmonę, kuri padėtų apsispręsti dėl tolesnių veiksmų, ir įvertiname su investicijomis susijusią riziką bei sandorio išlaidų efektyvumą. Mes išanalizuojame įmonės pagrindinius dokumentus dėl sutartinių santykių, kilnojamojo, nekilnojamojo turto ir intelektinės nuosavybės, taip pat dokumentus darbo santykių srityje, sutartis su vadovybe, informaciją apie iškeltas bylas bei tai, kokią įtaką šios bylos gali turėti įsigyjančio asmens investicijoms į įmonę. Šiame procese mes glaudžiai bendradarbiaujame su KPMG finansų ir mokesčių specialistais.   

Ar tai naudinga klientui? 

Jūs gaunate informaciją apie numatomo pirkti objekto teisinę padėtį (įskaitant potencialias kliūtis sandoriui sudaryti) bei duomenis, kurių jums gali prireikti derantis dėl kainos ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

Susisiekite su mumis