Салықтық міндеттерді тексеру

Салықтық міндеттерді тексеру

Салықтық міндеттерді тексеру

Біздің салықтық командамыздың басымды міндеті, салықтық міндеттерді орындамаумен байланысты болатын, айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеу тәуекелін төмендету болып табылады. Біз компанияларды, салықтық міндеттерді, сонымен қатар салық есебі жүйесінің тұтастығы мен дұрыстығын тексеруді қосқанда, салықтық заңнаманың талаптарына сәйкестігіне тексерулерді өткізудің үлкен тәжірибеге иеміз. Мұндай тексерулер қателердің немесе заңнамаларды бұзулардың ықтималдығын азайтуға көмектеседі, бұл, өз кезегінде, айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеу тәуекелін төмендетеді.

Салықтық міндеттерді тексерудегі біздің амалымыз бизнестің ерекшелігін және бухгалтерлік есептің мәліметтерін зерттеуде, растаушы құжаттарды таңдамалы тексеруде және салықтық тәуекелдерді диагностикалауда тұрады.

KPMG қызметтері

Біз, корпоративтік кіріс салығы, қосылған құнға салық немесе, жалақы қорымен байланысты болатын, салықтар сияқты, салықтардың белгілі түрлерінің шолуын сияқты, сондай-ақ заңнамамен ескерілген, салықтар мен төлемдердің барлық түрлерінің толық масштабты шолуларын өткіземіз.
Шолу сондай-ақ, негізгі қаржылар, жалақы қорымен байланысты болатын, салықтар немесе, резидент емеспен табыстарды төлеу көзінен ұсталынатын, корпоративтік кіріс салығы сияқты, жеке операциялармен немесе баптармен шектелінуі мүмкін.

Біз, мәмілелерді қайта құрылымдау, шығындарды қайта классикациялау және, салықтық заңнамамен ұсынылатын, басқа мүмкіндіктерді пайдалану жолымен салықтық шығындарды төмендету бойынша нұсқауларды әзірлеу үшін біздің салықтық шолудың нәтижесін пайдалана аламыз.

Тексерулерден басқа, біз салықтық есеп-қисапты құрастыру процедураларына және осы үдерісті басқару және салықтық есепке сыпайы мен дәйекті амалын қамтамасыз ету үшін бақылаудың сәйкес әдістеріне үйрету мақсатында біздің клиенттердің штаттық мамандарына арналған тренингтерді өткіземіз.

KPMG артықшылықтары

Біз, салықтық тәуекелдерді анықтау үшін, қандай сұрақтар беру керек екенін білеміз.
KPMG жоғары білікті кәсіпқойларында экономиканың әртүрлі салаларында көп жылдық жұмыс тәжірибесі бар.

Ықтимал салықтық тәуекелдерді анықтай отырып және оларды жою бойынша нұсқауларды ұсына отырып, біз Сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдей аламыз.

Біз біздің клиенттерге салықтық жүктемені төмендету үшін салықтық заңнаманың барлық мүмкіндіктерін пайдалануға көмектесеміз.

Біз Сіздің салықтық командаңызбен тығыз қызмет етеміз және, Сізге қойылған міндеттерді шешудің ең оңтайлы жолдарын табуға көмектесу үшін, біздің біліміміз бен тәжірибемізді пайдаланамыз.

Біздің халықаралық көп салалы тәжірибеміз бізге ұлттық деңгейде әртүрлі халықаралық мәселелер бойынша кеңестерді беруге мүмкіндік береді.

Бізбен байланысыңыз

laegal

Салық салу мәселелеріне арналған мақалалар топтамасы – Салықтық дауларды реттеу және шешу бойынша жаһандық қызметтер.

%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B1%25D1%2596%25D1%2580%2520%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BD%2520%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B%25D1%2580%25D1%2583%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D2%2593%25D1%258B%2520%25D2%259B%25D2%25B1%25D2%259B%25D1%258B%25D2%259B%25D1%2582%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%2520%2520%25D2%259B%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258B,%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9-%25D0%25B0%25D2%259B%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%258B%25D2%25A3%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2588%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%2520%2520%25D3%25A9%25D0%25B7%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%258B%25D2%25A3%2520BEPS%2520%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B%25D1%2580%25D1%2583%25D2%2593%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%258B%25D2%2593%25D1%258B%25D0%25BD%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2583%2520%25D2%25AF%25D1%2588%25D1%2596%25D0%25BD%2520%2520%25D3%25A9%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D2%259B%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2596%25D1%2581%2520%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B3%25D1%2596%2520%25D1%2581%25D2%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D2%259B%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D2%25B1%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BB%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BD.%250A________________________%250A%250A%250A/content/kpmgpublic/kz/ru/home/services/tax/corporate-tax/tax-review.html%250A%250A%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2583%2520%25D0%25BC%25D3%2599%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D2%259B%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B%2520%25E2%2580%2593%2520%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B%25D1%2582%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2583%2520%25D0%25B6%25D3%2599%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2583%2520%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2588%25D0%25B0%2520%25D0%25B6%25D0%25B0%25D2%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D2%259B%25D1%258B%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580.%250A%2520%250A%250A%25D0%2591%25D2%25B1%25D0%25BB%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B6%25D0%25B0%25D2%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D0%25BA%25D3%25A9%25D1%2588%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2588%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%2520%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B%25D1%2582%25D1%258B%25D2%259B%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2583%2520%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2588%25D0%25B0%2520%25D2%259B%25D1%258B%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%2520%25D0%25BA%25D3%25A9%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D2%25AF%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2596%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D2%25A3%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BD%2520%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BF%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2580%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B6%25D0%25B0%25D2%2593%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D2%2593%25D0%25B0%2520%25D2%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%2520%25D0%25BC%25D3%2599%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2596,%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D2%259B%25D1%258B%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D2%259B%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BD%2520%2520KPMG%2520International%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D2%259B%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B.