Ұйымға қызмет ететін аудит (ISAE, SSAE, SOC2, SOC3)

Ұйымға қызмет ететін аудит (ISAE, SSAE, SOC2, SOC3)

Ұйымдар негізгі міндеттерге қолжеткізуге, шығынды төмендетуге және жаңа қосымша функционалын тезірек енгізуге назар аудару үшін негізгі бизнес-процестерді қолдауға аутсорсинг қызметіне ұйымдар күн өткен сайын көбірек жүгінуде. Жаһандық бәсекелестіктің өсіп келе жатқан деңгейін, жаңа қауіптер, нормативті талаптар, сонымен қатар басшылық жауапкершілігі, соның ішінде аутсорсингте тұрған процестерді назарға ала отырып, ұйым басым назарын сыртқы жеткізушілермен олардың қарым-қатынасымен байланысты мониторинг пен тәуекелдерді басқаруға басым назарын аударып отыр.

Аутсорсинг моделінің өсуі SAS70 стандартының орнына тұтынушылардың ақпарат анықтылығына аутсорсингтік қызметтік талаптарын тануға тартылған ұйымдарда бақылау құралдары туралы жаңа есептер стандарты (SOC1, SOC2, SOC3), енгізілген болатын

SOC бойынша есептілік нарықта ұйымның қызмет ететіндерінің позициясын жақсартуға және қызмет көрсететін ұйым тарапында ішкі бақылау тиміділігіне сенімділікті, сонымен қатар аутсорсингке оның беретін процестерінің айқындылығы мен сенімділігін арттыру есебінен жаңа клиенттер тартуға мүмкіндік береді. SOC-аттестациядан өту туралы қорытындының болуы жеткізушілердің клиенттерін ішкі және сыртқы аудиторлармен қызметтерін олардың тексеру саны мен көлемін төмендетеді. Бұдан өзге қызметті жеткізушінің ішкі бақылау ортасы аудирленген есепті жүйелі түрде ұсыну көптеген ірі компаниялардың міндетті талаптары болып табылады.

SOC1: ISAE 3402/SSAE 16 сервистік ұйымдарда бақылау бойынша есептілігіне арналған стандартын танытады.
SOC2 есеп бір немесе бірнеше доменге тиесілі барлық бақылау құралдарын қамтиды: қауіпсіздік (міндетті,) қолжетімділік, деректерді өңдеу тұтастығы.
SOC3 есептері SOC2 есептерінің «қысқартылған» нұсқасы болып табылады, көпшілікке еркін таратылуына арналады.

Бізбен байланысыңыз