Үздіксіз аудит және деректер талдаулары құралдарын қолдануымен үздіксіз мониторинг

Үздіксіз аудит және үздіксіз мониторинг

Үздіксіз аудит және үздіксіз мониторинг әдістемесі ықтимал тәуекелдер мониторингі мен тұрақты сәйкестендіруін қамтамасыз ету арқылы тәуекелдерге шолуды жақсартуға мүмкіндік бере отырып, ұйымда бақылау орындаудың ағымдағы мәртебесіне тұрақты шолуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. KPMG мына төмендегілерге қолдау көрсете алады:
— Ағымдағы күйді бағалау және ұйымдағы ағымдағы бақылау тиімділігі;
—Бағдарлы визуалды панельдер тәуекелінің әзірлемесін, көрсеткіштер, талдаулар, есептер мен өткізілген аудит нәтижесі ретінде басқару хаттамаларының жүйесін енгізе отырып, үздіксіз аудит пен үздіксіз мониторинг әдістемесін жасау және енгізу;
— Ұйымдарда үздіксіз аудиттің жеке жобаларын орындау;
— Үздіксіз аудит және мониторинг әдістемесінің бір бөлігі болып табылатын айлакерлікпен күрес бойынша ұйым процестерін бағалау;
— Бақылауды автоматтандыру;
— Басқару процестері мен тәуекелді басқару саласында ұйым бастамасымен біріктіру;
— Құралдарды және қосымшаларды қолдану бойынша ұсыныстарды бағалай және жасау;
— Оқытулар;
— Ұйым тәуекелдері мен оларды қамту бағасы.
Деректерді талдау құралдары ұйымда ұсынылатын амалды қолдануға арналған негізгі құрал болып табылады. Деректерді жинау, біріктіру, талдау және ұсынудағы ілгері технологияларды енгізу арқылы компаниялар олар қызмет ететін процестер мен ұйымдастыру жұмыстарының негізгі элементтерін жинау үшін шешім алады.

KPMG өзіне K-Trace, Facts 2 Value и K-Proctor құраларын енгізетін деректер талдаулары сенмділігі мен сапасын арттыру бойынша әдістемесін жасады. Жасалған құралардың әрқайсысы ұйымдарда орнатылған ERP- шешімдерімен қолданылуы мүмкін деректер талдауларының бірнеше жеке құралдарынан тұрады.
 

Бізбен байланысыңыз