CIO-tanácsadáshoz kötődő szolgáltatásaink célja, hogy az informatikai vezetőket támogassák az IT-terület menedzselésében, átalakításában. Ezek során ismertetjük a jövőbeli cél eléréséhez szükséges lépéseket, valamint olyan javaslatokat, koncepciót dolgozunk ki, mely az üzleti területekkel összehangolt stratégiához, költséghatékonyan, alacsony kockázattal üzemeltethető alkalmazásokhoz, infrastruktúrához és folyamatokhoz vezet.

CIO-tanácsadóink az alábbi területeken támogatják az IT-vezetőket:

IT stratégia és tervezés
IT szervezet fejlesztése és átalakítása

IT-stratégia és -tervezés

Az IT-stratégia szolgáltatásunk során arra fókuszálunk, hogy az IT-szervezet prioritásait megfeleltessük az üzleti prioritásoknak.

Az üzleti prioritások felmérését követően meghatározzuk az elérni kívánt célt (platform, szervezet, folyamatok, governance, sourcing), és kijelöljük az utat, mely során az IT-szolgáltatások és képességek összhangba kerülnek az üzleti igényekkel. Tevékenységünk eredményeként előáll egy, az üzleti stratégiához igazodó rövid- és középtávú IT-akcióterv, kiválaszthatóak az üzleti célokhoz legjobban illeszkedő és az IT-stratégiával harmonizáló informatikai megoldások.

Munkánk során figyelembe vesszük az aktuális IT-trendeket, új technológiákat, melyek több cégnél már bizonyítottak és illeszkednek a vállalat kultúrájába. Sok esetben ezeknek az új technológiáknak az alkalmazása versenyelőnyhöz juttatja a vállalatokat, új piacokat nyit meg és biztosítja hosszú távon a minőségfejlesztést, bevételnövelést.

Célunk, hogy a stratégia megvalósításával javuljon az üzlet IT-támogatottsága, a szervezet emberi és technikai erőforrás-felhasználása, tervezhetősége. Tanácsadóink jelentős tapasztalattal rendelkeznek IT-stratégia kialakítás kapcsán, munkánk során nemzetközi KPMG-módszertanok alapján dolgozunk.

IT-szervezet fejlesztése és átalakítása

Ügyfelek IT-szervezetének átalakítása, a legjobb gyakorlatokat és az iparági sajátosságokat figyelembe véve, az ITIL-szabványokra épülő folyamatok meghatározásával. Tanácsadóink támogatják az IT-átalakítás folyamatát, javaslatokat fogalmaznak meg a struktúrával, erőforrásokkal és képességekkel kapcsolatosan.

A megbízás eredményeképpen ügyfeleink az alábbiakat érhetik el:

 • Növekszik az IT-szolgáltatás minősége és hatékonysága, valamint az üzemeltetés biztonsága.
 • Az üzleti területek és az IT-szervezet között javul az együttműködés.
 • Az üzleti területet kiszolgáló fejlesztésekben az IT-szervezet eredményesebben vesz részt.
 • Az emberi erőforrás és kompetencia hiánay könnyebben kezelhető, elkerülhető.
 • A problémákat proaktívan megelőző IT-működés kialakítása reagáló működés helyett.
IT működés felmérése és elemzése
IT szolgáltatás sourcing és szállítómenedzsment

IT-működés felmérése, elemzése

Szolgáltatásunk során támogatjuk ügyfeleinket a meglévő IT-erőforrások (hardver, alkalmazások és szervezet) és azok felhasználásának (folyamatok és ellenőrzések) felmérésével, javaslatok kidolgozásával az IT-szervezet működési hatékonyságának növelésére, az üzletmenet-folytonosság biztosítására.

A megbízás eredményeképpen ügyfeleink az alábbiakat érhetik el:

 • Az üzleti kockázatok csökkentése a megfelelő folyamatok és ellenőrzések bevezetésével.
 • Hatékonyságnövelés – költség- és létszám-optimalizálás.
 • Optimális infrastruktúra- és szervezetfejlesztési lehetőségek azonosítása.

IT-szolgáltatás sourcing és szállítómenedzsment

A folyamatos üzleti fejlődés szükségessé teszi az IT-infrastruktúra folyamatos fejlesztését. Az újabb üzleti kihívások új informatikai megoldások bevezetését igényelhetik. A magas szintű IT-szolgáltatások beszerzése komplex feladat. Megalapozott döntésekre van szükség annak kapcsán, hogy kiszervezzük-e a szolgáltatásokat vagy házon belül valósítsuk-e meg, figyelembe kell venni a szolgáltatás környezetét, az érintett személyeket, jogi és adózási követelményeket. Szolgáltatásunk segítséget nyújt az új üzleti igényeknek leginkább megfelelő szoftver, hardver és partner kiválasztásában. 

Független tanácsadóként többszintű támogatást nyújtunk ügyfeleinknek, melyek közül néhány:

 • Beszerzés előkészítése – érték elemzés, kockázat elemzés, szolgáltatás hatókörének meghatározása, üzleti terv készítése, RFI és RFP írása.
 • Szállító kiválasztása – ajánlatok alapján szállítók értékelése, tárgyalások lefolytatása, kiválasztás koordinálása.
 • Átmenet támogatása – megfelelőség vizsgálata, SLA-megállapodások vizsgálata és szolgáltatás-átadás támogatása.
 • Változáskezelés és governance.

Célunk mindenekelőtt, hogy a kiválasztott megoldás rövid és hosszú távon egyaránt támogassa az üzleti célokat, a szervezet stratégiáját.

Felhő tanácsadás
Technológia és költségoptimalizáció

Felhő tanácsadás

A felhő napjaink egyik leggyorsabban terjedő technológiája, melynek alkalmazása már nem versenyelőny, hanem szükséges alapképesség a vállalatok számára. A felhő adaptálásához sokrétű tudás szükséges annak érdekében, hogy a benne rejlő üzleti és informatikai előnyöket valóban elérhesse a vállalat.

Szakértőink ehhez nyújtanak segítséget elsősorban úgy, hogy először felmérik az ügyfelek IT-alkalmazásait és igényeit, majd mindezek ismeretében – valamint az aktuális jogszabályi környezet figyelembe vételével – javaslatot tesznek az egyes erőforrások és alkalmazások felhőbe történő áthelyezésére vonatkozóan, támogatva ezzel a menedzsment döntését.

Tevékenységünk részét képezi a pénzügyi megtérülési számítások elvégzése, valamint a piacon elérhető felhőmegoldások (SaaS, PaaS, IaaS) feltérképezése is, melynek segítségével támogatjuk ügyfeleinket a megfelelő felhőszolgáltató kiválasztásában. Mind a nemzetközi nagy felhőszolgáltatók (Amazon Web Services, Microsoft Azure), mind helyi szolgáltatók kapcsán rendelkezünk tapasztalattal. Igény esetén biztonsági tanácsadóink felmérik a kiválasztott megoldás biztonsági kockázatait, és az eredményekről összefoglaló jelentést készítenek ügyfeleink részére.

A felhőalapú megoldások használatának üzleti előnyeit legjobban akkor tudja kiaknázni a szervezet, ha megfelelő működtetési keretrendszer épül köré, melynek kialakításában segítséget nyújtanak tanácsadóink.

Technológia és költségoptimalizáció

Az informatikai költségek kontrollja, a technológiát érintő költségek csökkentése, illetve optimalizálása növekvő igény, mely az erőforrások szűkössége, valamint az üzlet felől érkező elvárások következtében egyre fontosabbá, kritikusabbá válik.

A cél minden vállalat esetében egy olyan technológia és költségstruktúra kialakítása, amely az informatikai szolgáltatások, az informatikai architektúra és a szervezet egészét figyelembe véve optimálisnak tekinthető. Mindez lehetővé teszi, hogy az IT által nyújtott szolgáltatások megfelelő minőségűek legyenek, és a belső, valamint külső ügyfelek kiszolgálásának szintje megfeleljen az elvárásoknak. Az informatikai iparágra oly jellemző folyamatos fejlődés lehetővé teszi, hogy új technológiák bevezetésével is költségcsökkentést érjenek el a vállalatok.

Fontos, hogy a költségcsökkentési lépések azonosításán túl a vállalati stratégiával összhangban lévő változások megtervezése, elindítása is része legyen egy költségoptimalizáló projektnek. A teljesítménynövekedés hosszú távú fenntarthatóságához a költségkontroll mellett szükséges lehet a jelenlegi szervezet és technológia racionalizálása, modernizálása, valamint a tartalékok feltárása mind szervezeti, mind technológiai és licencgazdálkodási értelemben. Módszertana és tapasztalata révén a KPMG több olyan költségracionalizálási projektet is lebonyolított sikeresen, melyek rövid és hosszú távon is komoly megtakarítást, hatékonyságnövekedést biztosítottak ügyfelei számára.

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat