To KPMG Institute διοργανώνει και φέτος το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων».

Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων

Η αγορά εργασίας ενισχύεται, οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό εξελίσσονται, ο αριθμός των υποψηφίων με υψηλά τυπικά προσόντα μεγαλώνει και έτσι δημιουργείται πιο έντονα η ανάγκη στις επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν μέσα από ένα σύνολο υποψηφίων τα αυριανά τους ταλέντα. Το KPMG Institute, κατανοώντας τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων που να υποστηρίζουν την κατάλληλη επιλογή στελεχών, διοργανώνει και φέτος το σεμινάριο «Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων».

Σκοπός του σεμιναρίου  είναι η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που επιτυγχάνεται μέσω μίας συνέντευξης βάσει δεξιοτήτων τόσο για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, όσο και για τα υποψηφίους.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε μία μεθοδολογία η οποία βασίζεται σε απτές τεχνικές διερεύνησης επιθυμητών δεξιοτήτων και συμπεριφορών των υποψηφίων. Παράλληλα, θα καλυφτούν θεματικές ενότητες που αφορούν στη σωστή προετοιμασία πριν την διεξαγωγή μίας συνέντευξης, στον καθορισμό επιθυμητών δεξιοτήτων βάσει θέσης, στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ερωτήσεων διερεύνησης, και στην υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δόμησης και διεξαγωγής συνεντεύξεων βάσει δεξιοτήτων και θα είναι σε θέση να: α) προετοιμάσουν αποτελεσματικές ερωτήσεις με βάση το πλαίσιο δεξιοτήτων της εταιρείας , β) να δομήσουν μια αποτελεσματική συνέντευξη διερεύνησης δεξιοτήτων και γ) να διαχειριστούν επικοινωνιακά μια συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων ώστε εντοπίσουν τους κατάλληλους για την εταιρεία τους υποψηφίους.

Η KPMG, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στις υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση «Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Στελεχών βάσει Δεξιοτήτων». Οι εισηγήτριες του σεμιναρίου, Δήμητρα Σπανού και Φιλία Καφούση θα μοιραστούν την εμπειρία τους με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρακτικές που αξιοποιούνται από την KPMG. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο, το οποίο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, role plays, σχολιασμό και συζητήσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των τεχνικών στην πράξη.

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δυο ημέρες και θα έχει διάρκεια 6 ωρών:

Σύνδεση στην πλατφόρμα Microsoft Teams (13:45-14:00)
Διάρκεια σεμιναρίου:
 6 ώρες σύνολο / 3 ώρες ανά ημέρα
Ημερομηνίες και ώρες:

Τρίτη 6 Ιουνίου, 14:00 – 17:00

  • Ορισμός Δεξιότητας
  • Στάδια Προετοιμασίας
  • Δομή Συνέντευξης
  • Διερεύνηση δεξιοτήτων

Πρακτικές ασκήσεις/μελέτη περιπτώσεων/ σχολιασμός/συζήτηση

Τετάρτη 7 Ιουνίου, 14:00 – 17:00

  • Τεχνικές διερεύνησης δεξιοτήτων
  • Συνήθη λάθη στις συνεντεύξεις βάσει δεξιοτήτων
  • Ενδεικτικό σύστημα αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνέντευξης

Πρακτικές ασκήσεις/μελέτη περιπτώσεων / σχολιασμός / συζήτηση

Σε ποιους απευθύνεται;

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές, επαγγελματίες επιλογής στελεχών ή / και σε στελέχη με ευθύνη ομάδας που εμπλέκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών με μικρή ή καθόλου εμπειρία στη διενέργεια συνεντεύξεων βάσει δεξιοτήτων.

Κόστος: € 370 

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

ΓΕΜΗ 003467701000

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).
Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δεν μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, ακύρωση συμμέτοχης με επιστρoφή χρημάτων μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας έως 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 6936 642 654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εκπαιδεύτριες

Δήμητρα Σπανού

Manager, Consulting, People Services,
KPMG in Greece

Η Δήμητρα διαθέτει 16 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε διάφορα έργα ανθρώπινου δυναμικού όπως έργα επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης, εκπαίδευσης, επιλογής προσωπικού, ψυχομετρικών εργαλείων, κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης, οργανωτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες για διάφορους οργανισμούς και για το δημόσιο τομέα. Ως σύμβουλος έχει συμμετάσχει σε έργα επιλογής και στελέχωσης και έχει υποστηρίξει στην αναζήτηση εργασίας πολλά στελέχη από διαφορετικούς κλάδους όλων των επιπέδων, προετοιμάζοντας τους για τη διαδικασία της συνέντευξης και προσφέροντας τους συμβουλές που θα τους διασφαλίσουν την ανάληψη του ρόλου που επιθυμούν.

filia kafousi

Φιλία Καφούση

Senior Advisor, Consulting, People Services,
KPMG στην Ελλάδα

Η Φιλία διαθέτει εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (για λογαριασμό εταιρειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), όπως επιλογής και στελέχωσης, διαχείρισης ταλέντου, ανάπτυξης και εκπαίδευσης εργαζομένων, σχεδιασμού προσωπικών πλάνων ανάπτυξης, συστημάτων αξιολόγησης. Διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων βάσει δεξιοτήτων μέσα από το ρόλο της ως βασική αξιολογήτρια σε Κέντρα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης που διοργανώνει η KPMG. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προώθηση του εκπαιδευτικού κέντρου “KPMG Institute” αναφορικά με τη θεματολογία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.