Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίησή του. 

 • Σπουδαιότητα Διοίκησης της Απόδοσης για την εταιρεία και τους εργαζόμενους​
 • Εναλλακτικά Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης: ​
  • με βάση δεξιότητες εργαζομένων, στόxους ​
  • Business Balanced Scorecard ​
  • Objectives & Key Results (OKRs) ​
  • Διαφορετικά συστήματα για διαφορετικούς σκοπούς​
 • Βασικά xαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης​
 • Κριτήρια αξιολόγησης: ποσοτικά, ποιοτικά​
 • Εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωσης κλίμακας αξιολόγησης.​
 • Ποια είναι τα σημαντικά σημεία προσοxής κατά τον σxεδιασμό​
 • Διαδικασία αξιολόγησης: ​
  • Πώς γίνεται η στοxοθέτηση, πότε είναι επιτυxής, παραδείγματα για διαφορετικές εταιρείες και θέσεις ​
  • Περιοδικές συναντήσεις αξιολόγησης (π.x. εξαμήνου) ​
  • Συνέντευξη αξιολόγησης (στάδια, ρόλοι, σφάλματα, xειρισμός δύσκολων περιπτώσεων)​
 • Σύνδεση του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης με άλλα συστήματα Διαxείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (αποδοxές, εκπαίδευση, ανάπτυξη κ.α)​
 • Τάσεις, εξελίξεις στη Διοίκηση της Απόδοσης.

Σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης ή/και υλοποίησης του συστήματος διοίκησης απόδοσης καθώς και σε στελέχη διαφόρων διευθύνσεων μιας εταιρείας που συμμετέχουν στη διαδικασία μέτρησης και ενίσχυσης απόδοσης εργαζομένων.

 • 6 ώρες σύνολο / 3 ώρες ανά ημέρα​
 • Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, 14.00-17.00​
 • Σύνδεση στο Microsoft Teams 15’ πριν την έναρξη

Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams​

Γνώσεις, τεχνικές, μέθοδοι και βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης μέσα από πραγματικά παραδείγματα της αγοράς.

kalemidou-institute

Γεωργία Καλεμίδου

Director, Consulting, People Services,
KPMG in Greece

Η Γεωργία είναι Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στην KPMG στην Ελλάδα, στο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέσα στα χρόνια της συμβουλευτικής της εμπειρίας η Γεωργία εστιάζει στην υποστήριξη εταιρειών στη χάραξη της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας.

Εξειδικεύεται σε έργα ανάπτυξης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού (workforce planning), στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας η οποία αντανακλά τις αξίες και τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και στη διαχείριση αλλαγής και υποστήριξης έργων μετασχηματισμού. Έχει την ευθύνη ενίσχυσης της «εμπειρίας του εργαζόμενου» μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διοίκησης απόδοσης και ανταμοιβών εργαζομένων, καθώς και μέσα από τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου, σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Powered Enterprise HR) υποστηριζόμενο από ψηφιακές λύσεις (Digital HR Solutions).

Τομείς εξειδίκευσης

 • Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού
 • Απόδοση & ανταμοιβές
 • Εμπειρία Εργαζόμενου
 • Κουλτούρα & διαχείριση αλλαγής
efstratia stasi

Στρατούλα Στασή

Supervising Senior Advisor, Consulting, People Services,
KPMG in Greece

Η Στρατούλα διαθέτει 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλους οργανισμούς κυρίως στον τραπεζικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε έργα σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης της αλλαγής που επιφέρουν τα νέα συστήματα. Έχει ειδίκευση σε θέματα διοίκησης της απόδοσης και ανάλυσης δεδομένων. Ως σύμβουλος έχει συμμετάσχει σε έργα στρατηγικού προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργικού και οργανωτικού σχεδιασμού Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και διαχείρισης αλλαγής.

€ 370 ​

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)​

Με το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλεί στο email σας πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης.​

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό:​

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:​

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.​

Λεωφ. Συγγρού 44, 11742, Αθήνα​

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών​

ΓΕΜΗ 003467701000​

Σε συνέχεια της καταβολής του ποσού της εκπαίδευσης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Πληρωμή για το σεμινάριο Συστήματα Απόδοσης». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).​

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.​
 

Πολιτική Ακυρώσεων​

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δεν μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, ακύρωση συμμέτοχης με επιστρoφή χρημάτων μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας έως 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.​

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια της εκπαίδευσης Θωμίνα Βοζίκη στο ​
6944682845 ή στο email tvoziki@kpmg.gr