Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Τεχνικές Γνώσεις» διεξάγει και φέτος το εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο στα «Συστήματα Αποδοχών και Παροχών» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που έχουν για την αύξηση της εργασιακής δέσμευσης και τη διατήρηση του ταλέντου της εταιρείας. 

Συστήματα Αποδοχών και Παροχών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν οι βασικές έννοιες των συστημάτων αποδοχών και παροχών και να επικοινωνηθούν οι παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή τους. Στη διαδικασία αυτή, είναι σημαντική η κατανόηση των στόχων και των αρχών ενός Συστήματος Αποδοχών και Παροχών, αλλά και η σύνδεσή του με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Το σεμινάριο, εκτός από θεωρητική κατάρτιση, περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση με στόχο την βαθύτερη κατανόηση και διαχείριση των βασικών εννοιών που θα συζητηθούν. Διεξάγεται σε 2 ενότητες με τη μορφή εργαστηρίου (workshop), κατά τη διάρκεια των οποίων τα άτομα συμμετέχουν ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχολιασμό και συζήτηση, ενισχύοντας έτσι αποτελεσματικά τη διαδικασία της συμμετοχικής τους μάθησης.

Στις δύο ενότητες, διάρκειας 3 ωρών η καθεμιά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες και μεθόδους ανάπτυξης και παρακολούθησης συστημάτων αποδοχών και παροχών ενώ θα παρουσιαστεί και η σύνδεσή τους με άλλα συστήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού (πχ Διοίκηση Απόδοσης). 

Οι εισηγήτριες, εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη της KPMG, βασιζόμενες στην πολυετή εμπειρία τους, θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις, όσο και τα πρακτικά τους παραδείγματα από το σχεδιασμό Συστημάτων Αποδοχών και Παροχών σε εύρος εταιρειών. Οι πραγματικές εμπειρίες της επαγγελματικής τους πορείας τις καθιστούν σε θέση να παρουσιάσουν «βέλτιστες πρακτικές» που μπορεί κανείς να εφαρμόσει ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επιτυχώς ένα Σύστημα Αποδοχών και Παροχών.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες και θα έχει διάρκεια 6 ωρών:

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες/ 3 ώρες ανά ημέρα

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 14:00-17:00

Ενότητα 1:

  • Βασικές έννοιες και κατηγορίες αποδοχών & παροχών
  • Στόχοι και αρχές συστημάτων αποδοχών και παροχών
  • Σύνδεση συστημάτων αποδοχών και παροχών με τη στρατηγική της εταιρίας
  • Βασικές αρχές ανάπτυξης συστημάτων Βασικών αποδοχών (ανάλυση θέσεων, διαμόρφωση μισθολογικής κλίμακας)


Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 14:00-17:00

Ενότητα 2:

  • Βασικές αρχές ανάπτυξης συστημάτων μεταβλητών αποδοχών (σύστημα παροχής ετήσιων μεταβλητών αποδοχών, μακροχρόνια κίνητρα, παροχές)
  • Παρακολούθηση/συντήρηση συστημάτων αποδοχών και παροχών
  • Σύνδεση συστημάτων αποδοχών και παροχών με άλλα συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Φορολογική μεταχείριση παροχών

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων αποδοχών και παροχών.

Κόστος: €370*

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Συστήματα Αποδοχών και Παροχών». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.
 

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δεν μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, ακύρωση συμμέτοχης με επιστρoφή χρημάτων μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας έως 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγήτριες

antonia parisi

Τόνια Παρίση

Director,
Consulting,
People Services,
KPMG in Greece

Η Τόνια είναι Αναπληρώτρια Γεν. διευθύντρια στην KPMG και διαθέτει περισσότερα από 17 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξειδικεύεται σε θέματα ανταμοιβών, καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης και διαχείρισης ταλέντων. Αναλαμβάνει και επιβλέπει το σχεδιασμό συστημάτων αποδοχών και παροχών, με σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό μισθολογικών κλιμακίων, συστημάτων μεταβλητών αποδοχών και μακροχρόνιων κινήτρων (π.χ προγράμματα μετοχών, stock option, κλπ). Για περισσότερα από 10 χρόνια είχε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Ερευνών Αποδοχών και Παροχών που υλοποιούνται κάθε χρόνο για 8 κλάδους της ελληνικής αγοράς με την συμμετοχή περισσότερων των 200 εταιρειών, ενώ παράλληλα εχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή εξατομικευμένων ερευνών σε θέματα αποδοχών και παροχών για ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τέλος, είναι έμπειρη εισηγήτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης ανταμοιβών.

vagia-karamitrou

Βάγια Καραμήτρου

Manager, Tax,
KPMG in Greece

Η Βάγια ειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμμόρφωσης στον τομέα της φορολογίας φυσικών προσώπων παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε εταιρείες (τοπικές και πολυεθνικές). Σε αυτή τη βάση έχει ασχοληθεί με θέματα φορολογίας αμοιβών και παροχών. Επίσης έχει αρκετά χρόνια εμπειρίας στον τομέα παροχής φορολογικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που μετακινούνται / αποσπώνται από / προς την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες συμμόρφωσης σχετικά με τον εν λόγω τομέα σε τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης προγραμμάτων αποσπασμένων στελεχών.

efterpi kalesaki

Ευτέρπη Καλεσάκη

Senior Advisor,
Consulting,
People Services,
KPMG in Greece

Η Ευτέρπη είναι ανώτερη σύμβουλος στην KPMG και διαθέτει περισσότερα από 12 έτη εμπειρίας στο χώρο της έρευνας. Ολοκληρώνοντας το Διδακτορικό της στη Φυσική εργάστηκε επί σειρά ετών σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια του εξωτερικού ενώ τα τελευταία χρόνια εστιάζει στο αντικείμενο των People Analytics. Εργάστηκε ως ερευνήτρια και υπεύθυνη ομάδας ερευνών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε μια από τα μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες συγκεκριμένα σε θέματα διακράτησης, δέσμευσης και κινήτρων. Στην KPMG ασχολείται με θέματα στρατηγικού σχεδιασμού αναγκών ανθρώπινου δυναμικού, εξατομικευμένες έρευνες σε θέματα αποδοχών και παροχών ή ευρύτερου ενδιαφέροντος για την Ελληνική αγορά, και έχει ως κύριο αντικείμενο τις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών της KPMG που υλοποιούνται κάθε χρόνο για 8 κλάδους της Ελληνικής αγοράς.