Το KPMG Institute, ακολουθώντας τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής, διεξάγει το σεμινάριο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αφιερωμένο στις εταιρείες που ολοένα και περισσότερο επενδύουν στην αναβάθμιση, εξέλιξη και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Το σεμινάριο αναπτύσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την περιγραφή και την υλοποίηση των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων, παρακαλώ διαβάστε παρακάτω.


Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το σεμινάριο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», φέρνοντας στο επίκεντρο τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να επωφεληθούν οι εταιρείες από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, περιλαμβάνει θεματικές όπως: Ψηφιακή οικονομία, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προσφέρει, το πως επηρεάζει η τεχνολογία τα επιχειρησιακά μοντέλα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ηθική, και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τα μοντέλα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Τα νέα αυτά επιχειρηματικά μοντέλα θα παρέχουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επανασχεδιάσουν και να εμπλουτίσουν το λειτουργικό μοντέλο των εταιρειών τους, φέρνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους και διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματική πλευρά αυτών, καθιστώντας το χρήσιμο τόσο για εργαζόμενους με τεχνολογική εξειδίκευση, όσο και για εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικούς / επιχειρηματικούς τομείς. Στους μεν εργαζόμενους με τεχνολογική εξειδίκευση θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν πως οι τεχνολογίες που δημιουργούν αξιοποιούνται από τους εργαζόμενους του εμπορικού τομέα για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας. Στους δε εργαζόμενους χωρίς τεχνολογικό υπόβραθρο, θα δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν πως μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους αυτές τις νέες τεχνολογίες ενισχύοντας την απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας. Μέσα από το συνδυασμό νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικότητας, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στα οφέλη των τεχνολογιών και του επανασχεδιασμού των λειτουργικών τους μοντέλων, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο για την εταιρεία τους αποτέλεσμα.

Οι εισηγητές, εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη της KPMG, βασιζόμενοι σε πραγματικές εμπειρίες της επαγγελματικής τους πορείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα μοιραστούν παραδείγματα εφαρμογής των νέων μοντέλων στην πράξη, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημαντικότητα που διαδραματίζει ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα, σε συνδυασμό με αυτόν της τεχνολογίας, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εταιρεία. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν «βέλτιστες πρακτικές» για ενίσχυση της κατανόησης των προϋποθέσεων ώστε να επωφεληθούν οι εταιρείες από τις νέες τεχνολογικές προοπτικές.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες και θα έχει διάρκεια 6 ωρών:


Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου


Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:45-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες / ανά ημέρα


Τρίτη 13 Απριλίου 15:00-17:00

Ενότητα 1:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Tι πραγματικά είναι

 • Ψηφιακή Οικονομία και η Δύναμη των Δεδομένων

 • Η σημαντικότητα των πελατοκεντρικών προσεγγίσεων στην Ψηφιακή εποχή

 • Προκλήσεις και Ευκαιρίες στον Ψηφιακό κόσμο


Τετάρτη 14 Απριλίου 15:00-17:00

Ενότητα 2:

 • Πως η Τεχνολογία επηρεάζει τα Επιχειρηματικά και Λειτουργικά μοντέλα

 • Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα – Νέοι τρόποι για τη δημιουργία αξίας (Platform Economy)

 • Νέα Λειτουργικά Μοντέλα: Τρόποι βελτιστοποίησης


Πέμπτη 15 Απριλίου 15:00-17:00

Ενότητα 3:

 • Agile Management

 • Reskilling & Upskilling: Δουλεύοντας με Μηχανές

 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα

 • Ηθική, Ψηφιακός ανθρωπισμός και Διακυβέρνηση


Σε ποιους απευθύνεται;

To σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων με τεχνολογικό ή μη υπόβαθρο, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες καθώς και για το πως μπορεί να επωφεληθεί η εργασιακή τους καθημερινότητα, αλλά και η εταιρεία συνολικά από τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν.

Κόστος: €380*

Το σεμινάριο δύναται να χορηγηθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο 30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr.

Εκπαιδευτές

Μύρωνας Φλουρής

O κος Φλουρής έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, κυρίως στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Στα ενδιαφέροντα του συμπεριλαμβάνονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εφαρμοσμένη καινοτομία των επιχειρήσεων και η νεοφυή επιχειρηματικότητα στα οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

flouris

Τάσος Πάντος

O κος Πάντος έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους. Η εμπειρία του περιλαμβάνει έργα που αφορούν τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων, την υλοποίηση συστημάτων και την έρευνα σχετικά με την Εμπειρία Πελάτη. 

Είναι πιστοποιημένος στη διοίκηση έργων από το Project Management Institute και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Είναι μέλος του διεθνούς ινστιτούτου της KPMG Customer Center of Excellence και πιστοποιημένος από αυτό. 

pantos