Σε μία εποχή όπου οι αλλαγές αποτελούν τον κανόνα, τόσο με παραδείγματα όπως την πρόσφατη πανδημία και τις αλλαγές που έφερε στον τρόπο της εργασίας μας, όσο και με την ταχύτατη εξέλιξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών, οι εταιρείες δοκιμάζονται σε έναν πρωτοφανή βαθμό και καλούνται να ενδυναμώσουν τη συλλογική ανθεκτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους, με στόχο τη γρήγορη επαναφορά σε νέες ισορροπίες με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να συνεχίσουν να καινοτομούν.

Η KPMG, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στο συμβουλευτικό κλάδο, έχει υποστηρίξει πολλές εταιρείες και στελέχη τους στην ανάπτυξη στρατηγικής και την ενίσχυση δεξιοτήτων ανθεκτικότητας, για να ανταπεξέρχονται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εργασίας τους, επιτυγχάνοντας ανασυγκρότηση των λειτουργιών και δυνατοτήτων τους και αποτελεσματικότερη διαχείριση καταστάσεων κρίσης και αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, το KPMG Institute, διεξάγει το σεμινάριο «Διαμόρφωση Ανθεκτικής Οργανωσιακής Κουλτούρας», φέρνοντας στο επίκεντρο τη συμβολή της ανθεκτικότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού.


Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

  • Ορισμός ανθεκτικότητας και σύνδεση με τη σημασία της σε περιόδους αλλαγών
  • Παράγοντες που συνθέτουν το προφίλ του «ανθεκτικού ηγέτη» και της «ανθεκτικής ομάδας»
  • Εμπόδια και δυσκολίες στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας
  • Τεχνικές για καλλιέργεια ατομικής και ομαδικής ανθεκτικότητας και αύξηση ευημερίας

Το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες αποκτούν ενεργό ρόλο μέσα από το σχολιασμό και συζήτηση, ενισχύοντας έτσι αποτελεσματικά τη διαδικασία της συμμετοχικής τους μάθησης.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Ρόζα Αλχανάτη, θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για να καλλιεργήσουμε την ανθεκτικότητά μας σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και την προώθηση μίας ανθεκτικότερης οργανωσιακής κουλτούρας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 

Ημερομηνία: Τρίτη 07/06/2022

Διάρκεια σεμιναρίου: 15:00-17:00*

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:45-15:00)*


Κόστος: €200*

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ ((Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Διαμόρφωση Ανθεκτικής Οργανωσιακής Κουλτούρας». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο  ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.


Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 6936 642 654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγήτρια

Ρόζα Αλχανάτη

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια, KPMG Institute,
KPMG στην Ελλάδα

Η Ρόζα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος (MSc) με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομιλιών και σεμιναρίων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργανωσιακή εκπαίδευση, έχοντας εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (στελέχη διοίκησης και μάνατζμεντ, γραφείου και παραγωγής), και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, τη διαχείριση αλλαγών, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ψυχικής υγείας. Συμμετέχει ενεργά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προώθηση του εκπαιδευτικού κέντρου “KPMG Institute”, σχεδιάζοντας την ετήσια στρατηγική και τις θεματολογίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, διατελεί και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αξιοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις και δεξιότητες της στην ψυχολογία και το business.

alchanati