Το KPMG Audit Graduate Recruitment Program μόλις ξεκίνησε για το έτος 2024!

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι 17 Ιουνίου 2024

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι 17 Ιουνίου 2024

Στις 17 Απριλίου 2024, ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία στελέχωσης στις Ελεγκτικές υπηρεσίες της KPMG, με νέους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου!

Η KPMG, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών της, επιδιώκει να προσλάβει νέους επαγγελματίες για την ομάδα των Ελεγκτικών της υπηρεσιών, μέσω ενός δομημένου προγράμματος προσέλκυσης και επιλογής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, ομαδικότητα, αναλυτική σκέψη, δυναμισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι προαπαιτούμενο (0 έως 3 χρόνια), είναι όμως απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

audit graduate recruitment program 2024 teaser banner

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με δέουσα επιμέλεια και προσοχή και με βάση τα κριτήρια του προγράμματος, όπως αναγράφονται στην αγγελία. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν ατομικές συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους και οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στην Ελεγκτική ομάδα της KPMG, ακολουθώντας ένα δομημένο πρόγραμμα Onboarding, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν σε ομάδες εργασίας, λαμβάνοντας συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας στην KPMG.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.justjobs.gr (αίτηση εργασίας), ενώ για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο GraduateProgram@kpmg.gr.  

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι 17 Ιουνίου 2024.