Αισιόδοξοι παραμένουν οι CEOs εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων

KPMG 2023 CEO Outlook: Charting a course through complexity

KPMG 2023 CEO Outlook: Charting a course through complexity

 • Το 84% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα τρίτα έτη
 • CEOs παγκοσμίως (63%) και Έλληνες (52%) κατατάσσουν τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής
 • 69% των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο υπεραξίας
 • 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη
 • 64% των CEOs παγκοσμίως και 86% των Ελλήνων αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών

Η KPMG στην Ελλάδα πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με αφορμή την παρουσίαση της 9ης έρευνας CEO Outlook. Η έρευνα περιλαμβάνει για 6η συνεχή φορά ελληνικά ευρήματα σχετικά με την οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs) για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναφορικά με επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της ΚPMG στην Ελλάδα και το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσίασε ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα. Η έρευνα 2023 CEO Outlook, είναι η μεγαλύτερη ετήσια έρευνά της εταιρείας, βασίζεται στις απόψεις για το μέλλον 1 325 CEOs από 11 σημαντικές αγορές, μεταξύ αυτών και 50 CEOs από την Ελληνική αγορά.

Νίκος Βουνίσεας, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Νίκος Βουνίσεας, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες CEOs φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία των CEOs παγκοσμίως για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, της χώρας και της εταιρείας τους. Ωστόσο, σε ένα γεωπολιτικά κατακερματισμένο κόσμο κατατάσσουν τη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα υψηλά στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Εστιάζουν στο αύριο μέσω της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, επενδύουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του ταλαντούχου δυναμικού, καθώς και στο ESG για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται.


H αισιοδοξία παραμένει αμετάβλητη παρά τη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα

Η έρευνα “2023 CEO Outlook” της KPMG, αναδεικνύει ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις CEOs παγκοσμίως (73%) και 84% των Ελλήνων εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας, σε σύγκριση με 71% των CEOs παγκοσμίως και 62% των Ελλήνων πέρυσι. Επίσης, 78% των CEOs παγκοσμίως και 84% των Ελλήνων εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τους.

Η παραπάνω αισιοδοξία παρουσιάζεται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα. Ειδικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό των CEOs παγκοσμίως (63%) και των Ελλήνων (52%) κατατάσσουν τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, είτε πρόκειται για την διαχείριση της παρουσίας μιας εταιρείας σε μια ζώνη σύγκρουσης, είτε την προσπάθεια αντιμετώπισης του disruption στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις διακυμάνσεις των τιμών.

Για παράδειγμα, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις (77% παγκοσμίως και 84% των Ελλήνων) αναφέρουν ότι η αύξηση των επιτοκίων και οι σφιχτότερες νομισματικές πολιτικές θα μπορούσαν να παρατείνουν οποιαδήποτε πιθανή ή τρέχουσα ύφεση.

Οι CEOs απαντούν στην παραπάνω αβεβαιότητα, αναγνωρίζοντας ότι η επίδειξη προσωπικής ακεραιότητας είναι το κλειδί για το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το 61% των CEOs παγκοσμίως και 66% των Ελλήνων να δηλώνουν ότι θα έπαιρναν δημόσια θέση σε ένα πολιτικά ή κοινωνικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρά τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου.
 

Δημιουργία υπεραξίας μέσω του ESG

Οι CEOs δίνουν προτεραιότητα στο ESG και αναγνωρίζουν ότι παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών λειτουργιών και της εταιρικής στρατηγικής τους. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας.

Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται ακόμη κάποια χρόνια για να δουν τις επενδύσεις τους στο ESG να αποδίδουν. 24% των CEOs παγκοσμίως, αλλά μόνο το 6% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια το ESG θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.

Την ίδια στιγμή, σε ποσοστό 68% παγκοσμίως και 29% των CEOs στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τους μετόχους.
 

To δίλημμα της επιστροφής στο γραφείο

Το 64% των CEOs παγκοσμίως και 86% των Ελλήνων αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών. Μάλιστα, 87% των CEOs παγκοσμίως και το σύνολο των Ελλήνων του δείγματος της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, διεξάγεται μια συζήτηση γύρω από την υβριδική εργασία, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας ισχυρή υποστήριξη από τους εργαζομένους, και ειδικά της νεότερης γενιάς.

Ανησυχία για την πρόοδο της «Ένταξης, Διαφορετικότητας, Ισότητας» στις επιχειρήσεις

Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο που αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των εργαζομένων και διασφαλίζει ότι το ταλαντούχο δυναμικό αναπτύσσεται και υποστηρίζεται.

Ενώ υπάρχει μια ευρεία σύμπνοια σχετικά με τη σημασία της ένταξης, της διαφορετικότητας και της ισότητας (IDE), εξακολουθεί να εκφράζεται ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία σημειώνεται η σχετική πρόοδος. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων παγκοσμίως (66%) και το 34% των Ελλήνων υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στην ένταξη και τη διαφορετικότητα συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, 72% των CEOs παγκοσμίως και 64% των Ελλήνων θεωρεί ότι η επίτευξη της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας απαιτεί την υλοποίηση αλλαγών στα ανώτερα επίπεδα ηγεσίας.

H τεχνητή νοημοσύνη ως κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα

Οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις αμέτρητες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εξερευνούν και επενδύουν στις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, 70% των CEOs παγκοσμίως και 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον, με τους περισσότερους (52% παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων) να αναμένουν να δουν απόδοση της επένδυσής τους σε τρία έως πέντε χρόνια.

Παρά την προθυμία να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους, οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινδύνους που χρήζουν αντιμετώπισης. Σε ποσοστό 57% των CEOs παγκοσμίως και 48% των Ελλήνων αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την εφαρμογή της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η έλλειψη κανονισμών.

Επίσης, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης των κυβερνοεπιθέσεων, το 83% των CEOs παγκοσμίως και 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO της KPMG, αναφέρει σχετικά με τα ευρήματα του CEO Outlook,  «Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων σήμερα, αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια στην ανάπτυξη σε πολλαπλά μέτωπα— από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα έως τις αυξημένες προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών στον χώρο του ESG και την υιοθέτηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τις πολλαπλές μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή, η παγκόσμια αισιοδοξία για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει σχετικά ισχυρή. Υπάρχει σύμπνοια στο ότι μπορούμε, εν καιρώ, να επιστρέψουμε σε μια πορεία παγκόσμιας και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους CEOs παγκοσμίως, η ευκαιρία για επιστροφή σε έναν πιο δίκαιο και ισορροπημένο κόσμο είναι μπροστά μας. Το κλειδί της επιτυχίας θα είναι η συνεχής εστίαση στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό και η δέσμευση ότι θα αποφύγουμε τον κίνδυνο μιας ηγεσίας που επιδιώκει το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα και αντιδρά μετά τα γεγονότα.».


Συνοπτικά, τα 14 σημαντικότερα σημεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των CEOs στην Ελλάδα:

 1. Το 84% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμια οικονομίας τα επόμενα τρία έτη, σε σύγκριση με το 62% το προηγούμενο έτος.
 2. Το 78% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους τα επόμενα τρία έτη.
 3. Το 84% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τους τα επόμενα τρίτα έτη.
 4. 61% των CEOs παγκοσμίως και 66% των Ελλήνων να δηλώνουν ότι θα έπαιρναν δημόσια θέση σε ένα πολιτικά ή κοινωνικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρά τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου.
 5. 52% των Ελλήνων CEOs κατατάσσουν τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
 6. 74% των Ελλήνων CEOs επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον.
 7. 48% των Ελλήνων CEOs αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την υλοποίηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.
 8. 90% των Ελλήνων CEOS πιστεύουν ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.
 9. 88% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι είναι προετοιμασμένοι για πιθανή κυβερνοεπίθεση.
 10. 86% των Ελλήνων CEOs αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών.
 11. Το σύνολο των Ελλήνων CEOs της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.
 12. To 34% των Ελλήνων CEOs υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στην ένταξη και τη διαφορετικότητα συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον επιχειρηματικό κόσμο.
 13. 60% των Ελλήνων CEOs έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας.
 14. 29% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο από ενδιαφερόμενα μέρη ή μετόχους.

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα ανέφερε σχετικά, «Οι Έλληνες CEOs παρά τις γεωπολιτικές και όχι μόνο προκλήσεις, συμμερίζονται την αισιοδοξία των CEOs παγκοσμίως και συμφωνούν πως μπορούμε να επιστρέψουμε σύντομα σε μια πορεία παγκόσμιας και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμη, εστιάζουν στο αύριο μέσω της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, επενδύουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του ταλαντούχου δυναμικού, καθώς και στο ESG για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται. Για ακόμη μια φορά, επιδεικνύουν μεγάλη ανθεκτικότητα, καθώς έχουν αντέξει και διαχειριστεί τόσες κρίσεις και είναι πανέτοιμοι και οπλισμένοι με περίσσια επιμονή και υπομονή για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων».

ceo outlook 2023 findings image

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε μεταξύ άλλων «Για πρώτη φορά βλέπουμε τους CEOs εμφανώς πιο προβληματισμένους για τις νέες προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία και οι επιταγές της εποχής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ένταξη του ESG, η καθυστέρηση στα θέματα συμπερίληψης, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που φαίνεται να επιδρούν στα πλάνα των διοικήσεων. Το βέβαιο είναι πως όλοι οι CEOs επιθυμούν και στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη για το άμεσο μέλλον και το καλό των επιχειρήσεων και της κοινωνίας».   

Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Σχετικά με την έρευνα CEO Outlook της KPMG

Η 9η έκδοση του “KPMG CEO Outlook”, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 1.325 CEOs παγκοσμίως και 50 Ελλήνων CEOs μεταξύ 15 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2023, παρέχει μοναδικά insights για τη νοοτροπία, τις στρατηγικές και τις τακτικές σχεδιασμού των CEOs.

Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν έσοδα πάνω από 500 εκ. δολάρια ΗΠΑ, και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η έρευνα περιλαμβάνει ηγέτες από 11 αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).