Διάκριση της πρωτοβουλίας KPMG “Global Cyber Day”

Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022

Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022

Ξεχώρισε στη θεματική Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση στον Πυλώνα «Κοινωνία» στην οποία επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1 400 μαθητές

Η πρωτοβουλία της KPMG στην Ελλάδα, “KPMG Global Cyber Day“, διακρίθηκε στη θεματική Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση στον Πυλώνα «Κοινωνία»  στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοινού.

(Από αριστερά προς τα δεξιά): Νιόβη Σαρρή, Director, Infrastructure, KPMG - Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications Μanager, KPMG - Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

(Από αριστερά προς τα δεξιά): Νιόβη Σαρρή, Director, Infrastructure, KPMG - Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications Μanager, KPMG - Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Κάθε χρόνο ο Θεσμός Bravo αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην χώρα μας. Φέτος, ο Θεσμός Bravo σημείωσε «ρεκόρ» συμμετοχών, με περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες να συμμετέχουν στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 185 συμμετέχοντες Οργανισμούς που προέρχονται από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Ετήσια Εκδήλωση Απονομής των Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Εκ μέρους της KPMG στην Ελλάδα τη διάκριση παρέλαβαν οι Νιόβη Σαρρής, Director, Infrastructure και Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications Μanager από την Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το πρόγραμμα “KPMG Global Cyber Day” είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία παγκόσμιας εμβέλειας της KPMG που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) και στόχο έχει την εκπαίδευση μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, αλλά και των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους, σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αποτελεί μέρος των δράσεων της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για τη δια βίου μάθηση και την εκπλήρωση του τέταρτου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για το 2021, ο Δρ. Θεόδωρος Στεργίου, Director, Cyber Security Consulting, και οι σύμβουλοι του τμήματος κυβερνοασφάλειας της KPMG στην Ελλάδα και “Cyber Day Champions” Νίκος Αναγνωστόπουλος, Βασιλική Μακρυγιάννη, Νεφέλη Χριστιά παρουσίασαν τόσο online, όσο και στα σχολεία: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προστασία της ταυτότητας στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμό (cyber bullying), τα online παιχνίδια, και τις ηλεκτρονικές απειλές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας και τους εφήβους στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, μόνο τον Οκτώβρη του 2021 περισσότεροι από 1 400 μαθητές παρακολούθησαν τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση μαθητών στο Campion School

Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση μαθητών στο Campion School

Με αφορμή τη διάκριση αυτή ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications manager στην Ελλάδα δήλωσε «Η σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι αδιαμφισβήτητή. Η καινοτομία του προγράμματος KPMG Global Cyber Day (Ημέρα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο) είναι η προσφορά γνώσης για τη διαχείριση των κινδύνων του ψηφιακού κόσμου από επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας σε μαθητές. Η διάκριση αυτή μας παροτρύνει να συνεχίσουμε και ευελπιστούμε φέτος να σπάσουμε νέο ρεκόρ μαθητών που επωφελούνται του προγράμματος.» 

Στιγμιότυπο από τη βραδιά της βράβευσης με στελέχη της KPMG και τους διοργανωτές

Στιγμιότυπο από τη βραδιά της βράβευσης με στελέχη της KPMG και τους διοργανωτές