Μελέτη "The Future of Government & Public Sector" της KPMG

Οι επικεφαλής των κυβερνήσεων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας, των γεωπολιτικών προβλημάτων και της ενεργειακής κρίσης

Οι επικεφαλής των κυβερνήσεων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας...

Η μελέτη “The Future of Government & Public Sector” της KPMG στην Ελλάδα έχει σκοπό να δώσει μία σφαιρική εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση του δημοσίου τομέα αλλά και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η μελέτη αυτή ανέδειξε μερικές σημαντικές τάσεις και κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το μέλλον του δημοσίου τομέα, που συνοψίζονται στα εξής:

 • Το ποσοστό δημοσίων δαπανών ανέρχεται περίπου στο 40% του ΑΕΠ για τις αναπτυγμένες χώρες
 • Το 90% των πολιτών αυτών των χωρών πιστεύουν ότι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι ιδίου ή και ανώτερου επιπέδου από τις αντίστοιχες ιδιωτικές υπηρεσίες
 • Μόλις το 29% των κυβερνήσεων παρουσιάζει και εφαρμόζει μία ξεκάθαρη ψηφιακή στρατηγική.
 • Επίσης, στην ανωτέρω μελέτη αναλύονται οι κυριότερες προκλήσεις των κυβερνήσεων για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής, οι οποίες είναι:
 • Ο εκσυγχρονισμός της κυβέρνησης με τη χρήση ανεπτυγμένων ψηφιακών συστημάτων
 • Η βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών-χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών
 • Η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και ο υψηλός πληθωρισμός
 • Η πανδημία του COVID-19
 • Η ενεργειακή κρίση
 • Οι γεωπολιτικές αναταράξεις
 • Η κλιματική αλλαγή.

Ο Γεώργιος Ραουνάς, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης σχολίασε «Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη βελτίωση που παρουσιάζει αναφορικά με την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών, πρέπει να επιταχύνει τις παρεμβάσεις του για να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των «πελατών» του».

Giorgos Raounas quote on the survey future of government and public sector kpmg gr

Σύμφωνα με τη μελέτη, με σκοπό την υλοποίηση των έργων μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα, η Ελλάδα δύναται να αξιοποιήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ενδεικτικά:

 • Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): 26.2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 21 δισ. ευρώ προέρχονται από το ΠΔΠ και 5.1 δισ. Ευρώ από εθνικούς πόρους)
 • Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): 31 δισ. ευρώ συνολικά (εκ των οποίων 18 δισ. ευρώ οι επιχορηγήσεις και 13 δισ. ευρώ τα δάνεια), για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0
 • Το DG Reform/ Εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI): 864 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης (RRPs) των κρατών μελών της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ένταξή τους στο RRF.