Έκθεση "Global Hedge Fund Industry: Accelerating out of the pandemic"

Από την KPMG και την AIMA

Από την KPMG και την AIMA

Ο κλάδος των hedge fund είναι στρατηγικά προετοιμασμένος για να επιταχύνει την έξοδό του από την πανδημία.

Η καινοτομία και τα εξατομικευμένα προϊόντα προς τους επενδυτές βρίσκονται στο επίκεντρο.

  • 49% των hedge fund έχουν συμπληρώσει την παραδοσιακή επενδυτική στρατηγική τους με ιδιωτικές αγορές ή άλλα νέα προϊόντα ή στρατηγικές 
  • 32% των ερωτηθέντων διεύρυναν τις επενδυτικές ομάδες τους και ενίσχυσαν την οργανωτική δομή, ενώ αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία των επενδυτικών σχέσεων 
  • 79% των ερωτηθέντων μεταβαίνουν προς κάποια μόνιμη μορφή υβριδικής εργασίας, αν και πολλοί έχουν ενδοιασμούς για τα νέα μοντέλα

Την ώθηση για το επόμενο κεφάλαιο του κλάδου των hedge fund θα δώσουν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας σχετικά με τις δυνατότητες των ανθρώπων και των τεχνολογιών του κλάδου, η σημασία των επενδυτικών σχέσεων, καθώς και η μοναδική κουλτούρα του, σύμφωνα με νέα ευρήματα από την Ένωση Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων  (Alternative Investment Management Association - AIMA) και την KPMG. Αυτά τα διδάγματα επέτρεψαν στον κλάδο να προσαρμοστεί στρατηγικά και να κάνει μια στροφή ώστε να βρεθεί στην κατάλληλη θέση για να εκμεταλλευτεί τις επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες. Ενώ οι αλλαγές που οδηγούν σε αυτή την μετάβαση στρατηγικής έχουν επιπτώσεις στο μοντέλο λειτουργίας, ο κλάδος είναι κατάλληλα προετοιμασμένος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

162 διαχειριστές hedge fund, εκπροσωπώντας περίπου US$1 τρισ. ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM), ερωτήθηκαν για τον Παγκόσμιο κλάδο των Hedge Fund στην Έκθεση “Global Hedge Fund Industry: Accelerating out of the pandemic” (PDF, 2.3 MB), η οποία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα hedge funds έχουν στραφεί προς το νέο εργασιακό περιβάλλον που προέκυψε λόγω της πανδημίας του COVID-19.  

Η καινοτομία των προϊόντων, που ενθαρρύνεται από τη ζήτηση των επενδυτών, αποτελεί κορυφαία ανησυχία πολλών διαχειριστών και ωθεί πολλούς από αυτούς να προσφέρουν νέες μορφές εξατομικευμένων επενδυτικών προϊόντων καθώς και να εισέρχονται σε νέα επενδυτικά πεδία, ειδικά όσον αφορά τις ιδιωτικές αγορές. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς (46%) των ερωτηθέντων προβλέπουν ότι τα υβριδικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου/ιδιωτικών κεφαλαίων θα είναι τα πιο δημοφιλή τους επόμενους 12 μήνες, με ένα επιπλέον 33% να αναφέρεται επίσης στην ιδιωτική πίστωση.

Ενόψει του 2022, όταν ερωτήθηκαν ποιος είναι ο κύριος προβληματισμός τους για τους επόμενους 12 μήνες, το 42% των ερωτηθέντων ανέφεραν το ρυθμιστικό πλαίσιο.  

Η συμμόρφωση αναμένεται να  ενισχυθεί παγκοσμίως: η ταχύτητα των ρυθμιστικών αλλαγών επιταχύνεται στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αμφότερες οι πλευρές προσπαθούν να χαράξουν μια νέα πορεία μετά το Brexit. Οι εταιρείες χρειάζεται να αναμετρηθούν με άγνωστα κανονιστικά πλαίσια, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο προς νέες επενδυτικές κατηγορίες, είτε πρόκειται για ψηφιακά αγαθά είτε για ιδιωτικές αγορές. Οι εποπτικές αρχές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στη λειτουργική ανθεκτικότητα του κλάδου, ως αντίδραση στις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά λόγω COVID-19, καθώς και στην εγκυρότητα των ισχυρισμών βιωσιμότητας των εταιρειών σε μια εποχή τεράστιας ανάπτυξης για τις επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG).  

Επιπλέον, από το νέο μοντέλο λειτουργίας θα προκύψουν περαιτέρω προβληματισμοί για τους υπευθύνους συμμόρφωσης σχετικά με τους ανθρώπους και τη διαχείριση των δεδομένων σε ένα αποκεντρωμένο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Tom Kehoe, Global Head of Research and Communications, AIMA, αναφέρει σχετικά, «Όταν πραγματοποιήσαμε την έρευνα πριν από ένα χρόνο, επικεντρώθηκε στο πώς οι διαχειριστές των hedge funds ανταπεξέρχονταν στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Βρήκαμε έναν κλάδο ευέλικτο και ανθεκτικό ενώπιον ενός μαζικού discruption της αγοράς. Τα ευρήματα από τη φετινή έρευνα περιγράφουν έναν κλάδο έτοιμο να επιταχύνει την έξοδό του από την πανδημία, με τις εταιρείες να υιοθετούν νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του επιχειρηματικού τους μοντέλου και να αναπτύσσουν νέες επενδυτικές λύσεις για να εμβαθύνουν την εναρμόνισή τους με τους επενδυτές πελάτες».

Στην έρευνα τα hedge funds ερωτήθηκαν σχετικά με το πώς προσεγγίζουν τις προκλήσεις της λειτουργίας σε ένα αποκεντρωμένο και υβριδικό περιβάλλον, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις δαπάνες για τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση δεδομένων και ταλαντούχου δυναμικού και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Σχεδόν το ένα τρίτο (32%) δηλώνουν ότι διεύρυναν τις ομάδες των επενδυτών τους και ενίσχυσαν τη σημασία τους για τους οργανισμούς, όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων και τις επενδυτικές σχέσεις. Επιπλέον, το ESG αναμένεται να παραμείνει ως μοχλός αλλαγής, αν και τα hedge funds έχουν σταματήσει επί του παρόντος να υιοθετούν περαιτέρω αυτή τη σημαντική τάση της αγοράς προϊόντων λόγω έλλειψης παγκόσμιων προτύπων και αξιοποιήσιμων δεδομένων.

Ο Steven Menna, National Hedge Fund Segment Leader της KPMG των ΗΠΑ, προσθέτει, «Στα πρώτα στάδια της πανδημίας, ο κλάδος των hedge fund προσαρμόστηκε επιτυχώς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών του σε ένα αποκεντρωμένο περιβάλλον. Η νέα μας έρευνα δείχνει ότι για άλλη μια φορά τα hedge fund συνεχίζουν την ευέλικτη και ανθεκτική πορεία τους, αντιμετωπίζοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την καινοτομία και την πολυπλοκότητα των προϊόντων, τη συμμόρφωση και τη συνεχή αναζήτηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, ο κλάδος μετασχηματίζει τα μοντέλα λειτουργίας του για το υβριδικό εργασιακό περιβάλλον και είναι προετοιμασμένος για την επόμενη φάση ανάπτυξής του το 2022».

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά, «Ο κλάδος των Hedge Fund πάντα πρωτοπορεί στην υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ειδικά σε μία περίοδο τεκτονικών αλλαγών λόγω της προσαρμογής στις απαιτήσεις του ESG και της συνεχιζόμενης πίεσης από την πανδημία έχει ήδη ξεκινήσει η ριζική αναδιαμόρφωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής του. Η τελική μορφή της θα καθοριστεί από τους ποσοτικούς/ ποιοτικούς στόχους των υπό διαχείριση κεφαλαίων και τους αυστηρούς κανόνες που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές.»

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά, «Ο κλάδος των Hedge Fund πάντα πρωτοπορεί στην υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ειδικά σε μία περίοδο τεκτονικών αλλαγών λόγω της προσαρμογής στις απαιτήσεις του ESG και της συνεχιζόμενης πίεσης από την πανδημία έχει ήδη ξεκινήσει η ριζική αναδιαμόρφωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής του. Η τελική μορφή της θα καθοριστεί από τους ποσοτικούς/ ποιοτικούς στόχους των υπό διαχείριση κεφαλαίων και τους αυστηρούς κανόνες που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές.»

Σχετικά με την AIMA

Η Ένωση Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων  (Alternative Investment Management Association - AIMA) είναι ο παγκόσμιος εκπρόσωπος του κλάδου εναλλακτικών επενδύσεων, με περισσότερα από 2 000 εταιρικά μέλη σε περισσότερες από 60 χώρες. Τα διαχειριστικά μέλη hedge fund της ΑΙΜΑ συλλογικά διαχειρίζονται περισσότερα από US$2 τρισ. σε hedge fund ή ιδιωτική πίστωση. Η AIMA στηρίζεται στην τεχνογνωσία και ποικιλομορφία των μελών της για να ηγηθεί σε πρωτοβουλίες του κλάδου, όπως: συνηγορία, πολιτικές και συμμετοχή σε ρυθμιστικά θέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και οδηγοί ορθών πρακτικών. Η AIMA έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό σχετικά με την αξία του τομέα.

Η ΑΙΜΑ έχει ιδρύσει το Συμβούλιο Εναλλακτικής Πίστωσης (Alternative Credit Council - ACC) για να βοηθήσει τις εταιρείες να εστιάσουν στην ιδιωτική πίστωση και στον τομέα απευθείας δανεισμού. Το ACC αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί πάνω από 200 μέλη που διαχειρίζονται US$ 450 δισ. ιδιωτική πίστωση παγκοσμίως.

Η ΑΙΜΑ είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών προτύπων και είναι συνιδρυτής του Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) - το πρώτο και μοναδικό εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρότυπο για ειδικούς στις εναλλακτικές επενδύσεις. Η ΑΙΜΑ διευθύνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.