Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Συμβουλευτικής Καριέρας

Επαγγελματική Αποκατάσταση & Συμβουλευτική Καριέρας

3 στους 4 συμμετέχοντες βρίσκουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα μέσα από τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας της KPMG

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email
outplacement infographic

Mε σταθερή παρουσία για 27 συναπτά έτη oι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας (Outplacement & Career Counselling Services) της KPMG υποστηρίζουν εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον τερματισμό της συνεργασίας τους με τον εργοδότη τους και να προχωρήσουν γρήγορα και ομαλά στη νέα τους επαγγελματική κίνηση. Ο στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι διττός. Μέσα από προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας και κάθε συμμετέχοντα, η KPMG στοχεύει αφενός στην παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τους εργαζόμενους που αποχωρούν -ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην ανεύρεση επόμενης επαγγελματικής κίνησης, να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να μεταβούν ομαλά στη συνταξιοδότηση- και αφετέρου στην υποστήριξη των εταιρειών να σχεδιάσουν το πλάνο αποχώρησης των εργαζόμενων και να διαχειριστούν τη σχετική επικοινωνία με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών.

Η KPMG έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με περισσότερες από 180 εταιρείες, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς, και έχει αναλάβει πάνω από 240 έργα επαγγελματικής επανατοποθέτησης.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια και οι ελληνικές εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες αυτές και τις συμπεριλαμβάνουν συστηματικά στο πακέτο αποχώρησης των εργαζομένων.  

Το πλαίσιο των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ευρύ, με στόχο να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε συμμετέχοντα, καθώς και της εταιρείας. Έτσι, τα προγράμματα που παρέχονται ενδεικτικά είναι: 

  • Επαγγελματική αποκατάσταση και συμβουλευτική καριέρας: Για άτομα που αναζητούν την επόμενη θέση εργασίας τους (στον ίδιο ή άλλο κλάδο) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Ανάληψη Επιχειρηματικής Δράσης: Για άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα
  • Απασχόληση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας: Για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
  • Υποστήριξη στην ενίσχυση τεχνικών γνώσεων & δεξιοτήτων (upskilling, reskilling): Για άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες.
  • Υποστήριξη σε άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση: Για άτομα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηαη. Περιλαμβάνει συμβουλευτική για θέματα διαχείρισης αποζημιώσεων, φορολογικά ζητήματα, διαχείριση χρόνου, αξιοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η KPMG δίπλα στους συμμετέχοντες και την περίοδο του COVID-19

Ιδιαίτερα άμεση και έντονη υπήρξε η δραστηριοποίηση της KPMG κατά τη διάρκεια του COVID-19. Η μετάβαση στην εξ ’αποστάσεως εργασία έγινε ομαλά και χωρίς καμία διακοπή προς τους συμμετέχοντες. Η ομάδα της KPMG καθοδήγησε συμμετέχοντες στη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την επικοινωνία και συνεργασία και ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις επαφές της με στελέχη της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην αποτύπωση των τάσεων της αγοράς και την αναζήτηση ευκαιριών εργασίας.

Η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG δήλωσε σχετικά «Μέχρι σήμερα το ποσοστό επιτυχίας της KPMG στην επανατοποθέτηση των συμμετεχόντων σε νέο ρόλο κυμαίνεται στο 72% (99.5% αυτών σε πλήρους απασχόλησης). Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα της συστηματικής επένδυσης της KPMG στην συγκεκριμένη υπηρεσία, την ύπαρξη μίας ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας προσανατολισμένη στη διαρκή αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών στην αγορά εργασίας, τη  συστηματική υποστήριξη, προετοιμασία, καθοδήγηση και την επικοινωνία με τον κάθε συμμετέχοντα. Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τον κάθε συμμετέχοντα και την κάθε εταιρεία πελάτη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εδραίωση αυτής της υπηρεσίας στην Ελληνική αγορά.  Η KPMG συνεχίζει αφοσιωμένη και προσηλωμένη στο έργο της ακόμη και σε αυτή τη συγκυρία. Συνεχίζει και προσφέρει σε στελέχη ευκαιρίες για την επόμενη μέρα, επιμένοντας “Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν ευκαιρίες”.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας