Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19

COVID-19 - Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας

3ο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» πραγματοποιεί η KPMG με αφορμή τα νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email
working barometer phsase three

H KPMG πραγματοποιεί τον τρίτο κύκλο της έρευνας με θέμα «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου      COVID-19», η οποία διεξάγεται από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και έχει διάρκεια από 22/6–29/6.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι απάντηση στη συγκυρία εμφάνισης της νόσου COVID-19 και τη συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής της, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας όλων των πολιτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της έρευνας ανέδειξαν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και παρακινημένοι.

Στόχος του τρίτου κύκλου της έρευνας είναι η διερεύνηση των ανησυχιών και των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε σχέση τη πανδημία και με τα μέτρα αντιμετώπισης της, οι επιπτώσεις στον τρόπο εργασίας, ο οποίος παίρνει διαφορετικές μορφές, είτε εξ’ αποστάσεως, είτε εκ περιτροπής με φυσική παρουσία στο γραφείο ή συνδυασμός αυτών ανάλογα με τις συστάσεις της πολιτείας για την τήρηση αποστάσεων και η επίδραση που έχουν οι μεταβολές αυτές στην παραγωγικότητα. Πώς οι εργαζόμενοι εκλαμβάνουν όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν, εάν αισθάνονται ασφαλείς για την προσωπική τους υγεία και της οικογενείας τους και εάν οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εταιρείες τους βοηθούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη και τι επιπλέον θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει. Επίσης, θα δοθεί πληροφόρηση στις διοικήσεις των εταιρειών για επικαιροποίηση των πολιτικών οι οποίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας την εποχή του COVID-19.

Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια, είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής ή με φυσική παρουσία.

Μπείτε στο link για να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» θα δημοσιεύονται στα social media και την ιστοσελίδα της KPMG στην Ελλάδα, αλλά και στην έγκριτη ιστοσελίδα ενημέρωσης insider.gr.

Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!
 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας