Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19

COVID-19 - Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας

Νέο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» πραγματοποιεί η KPMG με αφορμή τα νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email
Teleworking barometer

H KPMG πραγματοποιεί τον δεύτερο κύκλο της έρευνας με θέμα «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» και έχει διάρκεια από 4 έως 10 Μαΐου.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι απάντηση στη συγκυρία εμφάνισης της νόσου COVID-19 και τη συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής της, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας όλων των πολιτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των αλλαγών που έχει δημιουργήσει αυτή η νέα μορφή εργασίας στον τρόπο εργασίας μας. Η εν λόγω έρευνα θα συνεισφέρει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πολιτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι εταιρείες, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν δραστήριοι, παραγωγικοί και εμψυχωμένοι την περίοδο αυτή. Επιπλέον, διερευνώνται οι ανησυχίες, οι προκλήσεις, αλλά και οι ανάγκες που έχει δημιουργήσει στους εργαζομένους η εξ αποστάσεως εργασία.

Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, ή με φυσική παρουσία.

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και παρακινημένοι. Σε αυτό τον δεύτερο κύκλο, στόχος είναι η περαιτέρω διερεύνηση των ανησυχιών και των αναγκών των εργαζομένων, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη. Θα αναδειχθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα σε αυτή τη νέα μορφή εργασίας, η οποία φαίνεται ότι θα καθιερωθεί και στη μετά COVID-19 εποχή.

Επίσης, θα δοθεί πληροφόρηση στις διοικήσεις των εταιρειών για επικαιροποίηση των πολιτικών οι οποίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας την εποχή του COVID-19.

Μπείτε στο link για να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» θα δημοσιεύονται στα social media και την ιστοσελίδα της KPMG στην Ελλάδα, αλλά και στην έγκριτη ιστοσελίδα ενημέρωσης insider.gr.

Μένουμε σπίτι, μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!

Μένουμε ασφαλείς!

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας