Η KPMG στηρίζει το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο»

Η KPMG στηρίζει το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο»

Πάνω από 3 500 μαθητές εκτιμάται ότι θα ενημερωθούν για την κατασπατάληση φαγητού

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η KPMG, στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης για τη δια βίου μάθηση και σε συνέπεια με τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης 1 – Μηδενική Φτώχεια, 2 – Μηδενική Πείνα και 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση, αποφάσισε να στηρίξει το διαδραστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» που έχει δημιουργήσει η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε».

Στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών σχολείων σχετικά με τη σημασία και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, η συλλογική προσπάθεια για τη μείωση αυτού του φαινομένου και η στήριξη των συνανθρώπων μας σε διατροφική ανάγκη.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια Περισσότερα από 16 000 παιδιά έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο». Μέχρι στιγμής μέσω της στήριξης του προγράμματος από την KPMG έχουν ενημερωθεί 770 μαθητές σε 5 σχολεία (10 Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, Λακωνική Σχολή, Εκπαιδευτήρια Φραγκή, 2ο Γυμνάσιο Γέρακα, και Δημοτικό Κολλέγιο Αθηνών) και έως το τέλος του σχολικού έτους αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 3 500 παιδιά.

«Οι δράσεις του Μπορούμε χωρίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες, την καθημερινή διάσωση και προσφορά τροφίμων από τα διάφορα επίπεδα της διατροφικής αλυσίδας και την προσπάθεια αύξησης της ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το θέμα της σπατάλης τροφίμων. Σε αυτό το δεύτερο πυλώνα, ίσως η πιο σημαντική μας δράση είναι το ”Μπορούμε στο Σχολείο”», δηλώνει ο συνιδρυτής του «Μπορούμε» Αλέξανδρος Θεοδωρίδης.

Από τη μεριά της KPMG, η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO της εταιρείας δηλώνει: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την έκφραση της κουλτούρας και των αξιών της εταιρείας μας. Η KPMG εστιάζει στη δια βίου μάθηση καθώς και στη στήριξη της κοινωνίας με πολλά έργα και δράσεις. Η ενίσχυση του προγράμματος ”Μπορούμε στο Σχολείο”» ήρθε ως φυσική συνέχεια μετά την επιτυχημένη τριετή συνεργασία μας με το “Μπορούμε” στη δράση “Cook for Good”. Το πρόγραμμα αυτό εμπνέει τη νέα γενιά να αναπτύξει την κριτική σκέψη σχετικά με τη λελογισμένη κατανάλωση τροφίμων, καθώς και τη θετική στάση έναντι στον εθελοντισμό και την κοινωνική συνεισφορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε αυτό το έργο, το οποίο συνδυάζει τη συνεισφορά με την εκπαίδευση».

Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις του «Μπορούμε» στα σχολεία

a child painting a drawing
children holding food plates paintings

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας