Αρωγός του 15ου Athens Tax Forum η KPMG

Αρωγός του 15ου Athens Tax Forum η KPMG

Για τις παγκόσμιες τάσεις και ευρωπαϊκό όραμα για φορολογική εναρμόνιση μίλησε από το βήμα του συνεδρίου η Marie Audrain, Senior Manager, EU Tax Centre της KPMG

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ακόμη μια χρονιά η KPMG στήριξε το 15ο Athens Tax Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο την Τρίτη 16 Απριλίου, με εξέχοντες ομιλητές από τον κόσμο του επιχειρείν, της πολιτικής και εκπροσώπους θεσμικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Tο Athens Tax Forum έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό φορολογικού ενδιαφέροντος και φέτος έχει τον τίτλο: «Ευφυής Φορολογική Πολιτική: Ισχυρός Πυλώνας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Marie Audrain, Senior Manager, EU Tax Centre της KPMG συμμετείχε ως ομιλήτρια στην ενότητα «Οι διεθνείς τάσεις και το όραμα της ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ευρώπη» και ανέπτυξε ζητήματα αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Η Marie Audrain στο πλαίσιο της ομιλίας της ανέφερε μεταξύ άλλων «Η ευρωπαϊκή Οδηγία κατά της φοροαποφυγής (ATAD) προβλέπει, ως ελάχιστο κοινό πλαίσιο προστασίας, γενικούς αντικαταχρηστικούς κανόνες, οι οποίοι τίθενται σε εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Ελλάδα θέσπισε πρόσφατα νομοθεσία που τροποποιεί τους ισχύοντες κανόνες για τον περιορισμό εκπτωσιμότητας των τόκων λόγω υποκεφαλαιοδότησης, τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και τον γενικό αντικαταχρηστικό κανόνα, για να εναρμονιστεί με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επηρεάσει τις ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες. Παρά τη σχετική εναρμόνιση σε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιθώρια αυξημένου κινδύνου διπλής φορολόγησης. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τέτοιους κινδύνους στο πλαίσιο των Διαδικασιών Αμοιβαίου Διακανονισμού, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης των περιπτώσεων διπλής φορολόγησης εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.»

Στο κέντρο του πάνελ η Marie Audrain, Senior Manager, EU Tax Centre της KPMG

Στο κέντρο του πάνελ η Marie Audrain, Senior Manager, EU Tax Centre της KPMG

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας