Αργυρό Βραβείο κέρδισε το πρόγραμμα «KPMG Global Cyber Days»

Αργυρό Βραβείο για το «KPMG Global Cyber Days»

Το «KPMG Global Cyber Days» αφορά Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο προς μαθητές και γονείς

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες έλαβε χθες η KPMG για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «KPMG Global Cyber Days» (Ημέρες για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο), στην τελετή βραβείων των Hellenic Responsible Business Awards.

Η KPMG στην Ελλάδα με επικεφαλής της δράσης την Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG και εισηγητές τους Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντή στο τμήμα Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων της KPMG και Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλο στο ίδιο τμήμα, κατάφερε να ενημερώσει σε λιγότερο από 1,5 μήνα 960 μαθητές και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία παγκόσμιας εμβέλειας της KPMG, με στόχο την εκπαίδευση μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, αλλά και των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους, σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και αποτελεί μέρος των δράσεων της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για τη δια βίου μάθηση και την εκπλήρωση του τέταρτου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

H Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια της KPMG, δηλώνει σχετικά «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την αναγνώριση μιας δράσης, η οποία βοήθησε γονείς και μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αν και η ηλεκτρονική ασφάλεια δεν έχει μπει ακόμη στα σχολεία ως υποχρεωτικό κεφάλαιο του μαθήματος πληροφορικής, το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας, καθώς η ορθή πληροφόρηση μπορεί να προστατέψει ή να εκθέσει νέα παιδιά και γονείς σε κινδύνους. Η συνεισφορά μας στους 960 γονείς και μαθητές των σχολείων της Αττικής προέρχεται από την εκτενή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία μας στην κυβερνοασφάλεια, και απορρέει από τη συμβουλευτική υποστήριξη που έχουμε δώσει σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε συμβάντα ασφάλειας και να θωρακιστούν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.»

Στιγμιότυπο από τη βράβευση. Από αριστερά: Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντής, KPMG, Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλος, KPMG, Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια, KPMG.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση. Από αριστερά: Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντής, KPMG, Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλος, KPMG, Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια, KPMG.

Η ομάδα της KPMG με το βραβείο. Από αριστερά: Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντής, Κατερίνα Πουρναροπούλου, CSR and Marketing Coordinator, Λίτσα Καρατσώρη, Διευθύντρια, Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια, Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλος, Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing and Communications Manager, Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια & COO, Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής.

Η ομάδα της KPMG με το βραβείο. Από αριστερά: Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντής, Κατερίνα Πουρναροπούλου, CSR and Marketing Coordinator, Λίτσα Καρατσώρη, Διευθύντρια, Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια, Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλος, Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing and Communications Manager, Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια & COO, Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας