Νέα παγκόσμια συνεργασία για την KPMG με την Amazon Web Services για επιτάχυνση της μετάβασης στο cloud

Νέα παγκόσμια συνεργασία για την KPMG με την AWS

Στόχος η υποστήριξη ρυθμιζόμενων κλάδων όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι βιοεπιστήμες, η υγεία και ο δημόσιος τομέας στη διαχείριση της επιταχυνόμενης πορείας τους προς το cloud και το ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η KPMG International ανακοίνωσε σήμερα την παγκόσμια συνεργασία της με την Amazon Web Services (AWS) για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε επιχειρήσεις που θα τις βοηθήσει να επιταχύνουν το μετασχηματισμό τους στο cloud.  

Η KPMG, ως Προηγμένος Συμβουλευτικός Εταίρος στο Δίκτυο Εταίρων της AWS (AWS Partner Network - APN), παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν στη στρατηγική, στη μεταφορά, στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στη νομοθεσία και στη συμμόρφωση, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς σε κλάδους που υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις, όπως οι οικονομικές υπηρεσίες, οι βιοεπιστήμες, η υγεία αλλά και ο δημόσιος τομέας, καθώς και λιγότερο ρυθμισμένους κλάδους, να διαχειριστούν την επιταχυνόμενη πορεία τους προς τη χρήση του cloud. 

Το χαρτοφυλάκιo υπηρεσιών της KPMG για ψηφιακό μετασχηματισμό, βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν αξία από τις υποδομές cloud, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταρτίσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική εφαρμογής και μεταφοράς σε αυτό. Οι υπηρεσίες της KPMG περιλαμβάνουν σχεδίαση λειτουργικών μοντέλων cloud, εκτίμηση καταλληλότητας, αξιολόγηση μεταφοράς, αρχιτεκτονική και ολοκλήρωση συστημάτων, καθώς και ενίσχυση διαδικασιών ασφάλειας με στόχο την υποστήριξη των εταιρειών σε όλες τις πτυχές της ψηφιοποίησης κρίσιμων, και συχνά εξαιρετικά πολύπλοκων, επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Μεταξύ των διαθέσιμων επιχειρηματικών επιλογών που προσφέρει η KPMG στο AWS σήμερα περιλαμβάνονται λύσεις grid computing και due diligence πελατών.  

Η λύση grid computing παρέχει σε οργανισμούς τομέων, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή η υγεία, κατά παραγγελία πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, παρέχοντας έτσι έναν οικονομικό τρόπο πραγματοποίησης πολύπλοκων αναλύσεων μεγάλων συνόλων δεδομένων χωρίς την ανάγκη κέντρων δεδομένων ή υποδομής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η κλιμακούμενη αυτή λύση, που λειτουργεί μέσω του AWS, εφαρμόζεται εντός του πλαισίου Ελέγχων Κινδύνου και Συμμόρφωσης της KPMG, το οποίο παρέχει δυνατότητες εκτίμησης κινδύνου, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιστημονικής έρευνας και εργασιών πριν και μετά την παραγωγή. 

To due diligence πελατών αποτελεί μια λύση «καλής γνώσης του πελάτη» (know-your-customer) και εξυπηρετεί πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα με πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή η υγεία. Η λύση αυτή βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους, να διαχειριστούν τη συμμόρφωση και να επιτύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές τους για το οικονομικό έγκλημα ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για παράδειγμα με ανιχνεύσιμες διαδρομές ελέγχου, που δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας.  

Χάρη στη συνεργασία της με την AWS, η KPMG βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, έχοντας σχηματίσει συμμαχίες με όλους τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών cloud παγκοσμίως. Αυτή η κοινότητα συμμάχων της KPMG, που περιλαμβάνει παγκόσμιους παρόχους τεχνολογίας cloud, δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες της να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο λύσεων και υποδομών, για την υποστήριξη στρατηγικών μετασχηματισμού με λύσεις ενός ή πολλαπλών cloud. 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας