Κορυφαία αναδείχτηκε η KPMG μεταξύ των «πιο σημαντικών» παρόχων υπηρεσιών επιχειρησιακής γνώσης

Διάκριση της KPMG στις υπηρεσίες επιχειρησιακής γνώσης

Η παγκόσμια δομή της KPMG, σε συνδυασμό με την στρατηγική της που εστιάζει στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με τους πελάτες της, την κατέταξαν μεταξύ των 11 «πιο σημαντικών» παρόχων υπηρεσιών επιχειρησιακής γνώσης βασισμένη στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η KPMG ανακοίνωσε σήμερα την κατάταξή της μεταξύ των κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών επιχειρησιακής γνώσης για επιχειρήσεις στην έκθεση: The Forrester Wave™: Enterprise Insights Service Providers, Q3 2018. 

H KPMG συμπεριλήφθηκε μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών που ξεχώρισαν, ως εταιρεία που προσφέρει «ολοκληρωμένες υπηρεσίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων με αποτελεσματική επιχειρησιακή υποστήριξη και ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών», ενώ παραμένει μεταξύ των εταιρειών που αποτελούν «κορυφαία επιλογή ως στρατηγικός εταίρος για υπηρεσίες παροχής enterprise insights σε επιχειρήσεις», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης.  

«Βλέποντας τη γενική εικόνα πέρα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού προβλήματος, η KPMG θεωρεί ότι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που βασίζεται σε insights αποτελεί απαραίτητο στοιχείο κάθε έργου», αναφέρει η έκθεση, συνεχίζοντας ότι «Ως αποτύπωση αυτής της δέσμευσης, οι αναφορές των πελατών επιβεβαιώνουν το ρόλο της KPMG στη διαχείριση των αλλαγών σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, τόσο μέσω της διεξαγωγής συζητήσεων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των στελεχών και ενδιαφερομένων μερών όσο και της εκπαίδευσης στα νέα εργαλεία και τις διαδικασίες. Οι πελάτες εμφανίζονται ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, καθώς αναφέρουν ότι πετυχαίνουν την επιθυμητή έκβαση που υπερβαίνει τις προσδοκίες τους».

Ο  Dr. Thomas Erwin, Global Head της KPMG Lighthouse Data-driven Technologies αναφέρει σχετικά «Η αναγνώρισή μας από την Forrester ως κορυφαία εταιρεία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών γνώσης, αποτελεί μείζον επίτευγμα για το Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας Lighthouse. Θεωρούμε ότι πρόκειται για επιβεβαίωση της ικανότητάς μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που είναι κορυφαίες στην αγορά και βασίζονται στα δεδομένα, καθώς και λύσεις πλούσιες σε αξιόπιστες γνώσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εκτέλεσή τους».    

Επιπρόσθετα, ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής της KPMG δήλωσε «Πιστεύω ότι αυτή η αξιόλογη αναγνώριση αντανακλά το συνολικό εύρος των πλεονεκτημάτων μας όσον αφορά στην έξυπνη αυτοματοποίηση, τα δεδομένα και την ανάλυση και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη δέσμευσή μας για τη ενδυνάμωση συνεργατικών, αξιόπιστων και παραγωγικών σχέσεων με τους πελάτες, οι οποίοι με τόλμη επιδιώκουν ρηξικέλευθη καινοτομία και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους».  

Η ολοκληρωμένη παγκόσμια δομή της KPMG

Η ολοκληρωμένη παγκόσμια δομή της KPMG, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της που εστιάζει στη δημιουργία συνεργασιών, οδήγησε στην κατάταξή της μεταξύ των 11 «πιο σημαντικών» παρόχων υπηρεσιών γνώσεων σε επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση: «Η KPMG έχει ενσωματώσει στο Κέντρο Αριστείας Lighthouse τρεις πρακτικές -την ολοκληρωμένη έξυπνη αυτοματοποίηση, τα δεδομένα και την ανάλυση και την τεχνητή νοημοσύνη- ενώ έχει συστήσει αντίστοιχη μόνιμη λειτουργία σε όλες τις βασικές χώρες δραστηριοποίησής της». Επιπλέον τονίζεται ότι η στρατηγική της KPMG σχετικά με την τεχνολογία αφορά κυρίως «στις συνεργασίες, παρά σε σημαντική επένδυση στην τεχνολογία». Στην έκθεση, τέλος, παρουσιάζονται λύσεις της KPMG όπως το Intelligent Signaling Engine, καθώς και τα Flying Squads, τα οποία βοηθούν στη «διασφάλιση κατάλληλου αντικειμένου έργου» ενώ προσδιορίζονται εξαρχής οι προσδοκίες των πελατών.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας