Η KPMG απέσπασε τη διάκριση «Winner’s Circle» στην έκδοση 2018 HfS Blueprint: έξυπνη ανάλυση δεδομένων

Η KPMG απέσπασε διάκριση στην έκδοση 2018 HfS Blueprint

Στην πρόσφατη έκδοση HfS Blueprint Report, Smart Analytics, η KPMG International αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών στην Έξυπνη Ανάλυση Δεδομένων (εφεξής smart analytics), λαμβάνοντας τη διάκριση «Winner’s Circle». Από τους εννέα παρόχους που διακρίθηκαν με το «Winners Circle» στην κατηγορία smart analytics, η KPMG κατατάχθηκε μεταξύ των τριών πρώτων.

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Στην πρόσφατη έκδοση HfS Blueprint Report, Smart Analytics, η KPMG International αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών στην Έξυπνη Ανάλυση Δεδομένων (εφεξής smart analytics), λαμβάνοντας τη διάκριση «Winner’s Circle». Από τους εννέα παρόχους που διακρίθηκαν με το «Winners Circle» στην κατηγορία smart analytics, η KPMG κατατάχθηκε μεταξύ των τριών πρώτων.

Η περιοδική έκδοση HfS Smart Analytics Blueprint αποτελεί μια παρουσίαση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων να προσφέρουν υπηρεσίες smart analytics και αξιολογεί τα επιτεύγματα καινοτομίας και υλοποίησης σε τρεις βασικούς τομείς: οργάνωση και κουλτούρα, προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίες και οικοσυστήματα. 

Η έκθεση εξετάζει τις υπηρεσίες που απορρέουν από ολόκληρο τον «κύκλο ζωής δεδομένων-συμπερασμάτων/ευρημάτων, όπως η συμβουλευτική στην ανάλυση δεδομένων, διαχείριση αυτών, παρουσίαση και οπτικοποίηση συμπερασμάτων/ευρημάτων καθώς και τέλος στην προηγμένη ανάλυση δεδομένων». Η μελέτη καταγράφει επίσης την καινοτομία των παρόχων υπηρεσιών, όπως η χρήση «αυτοματοποίησης, κινητικότητας και υπηρεσιών cloud για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων», καθώς και πώς οι πάροχοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους με σκοπό να βοηθήσουν τους πελάτες τους να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους και να δημιουργήσουν αξία.

«Το Global Lighthouse Center of Excellence for Data & Analytics and Intelligent Automation της KPMG έχει αποδείξει ότι διαθέτει όραμα και ότι έχει επενδύσει στην εξέλιξη των smart analytics», επισημαίνει η Reetika Fleming, Διευθύντρια Έρευνας HfS, Ασφαλειών, Έξυπνης Ανάλυσης Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης. «Αυτό αποδεικνύεται από το βάθος και εύρος των κλαδικών λύσεων, το πλήρως αναπτυγμένο οικοσύστημα και την ισχυρή στρατηγική των πλατφορμών που διαθέτει».

Σύμφωνα με την έκθεση HfS Smart Analytics, η KPMG διαθέτει τα εξής ισχυρά πλεονεκτήματα:

  • «Μεγάλο εύρος και επαναληψιμότητα λύσεων. Η KPMG αναπτύσσει και επεκτείνει τις λύσεις smart analytics συνδυάζοντας τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα, βιβλιοθηκών και APIs με επιταχυντές και μοντέλα που οι πελάτες αναγνωρίζουν ως πρακτικές εφαρμογές των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών».
  • «Επικέντρωση στην αυτοματοποίηση. Η KPMG διαθέτει μια  άρτια και ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με το πώς, οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης συνδέονται με τα δεδομένα και την ανάλυση τους. Οι πλατφόρμες Ignite και Lighthouse ενσωματώνουν την πρακτική των smart analytics με τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών  (Robotic Process Automation - RPA), τη τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλες αναπτυσσόμενες τεχνολογίες με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για τις επιχειρήσεις». 
  • «Ισχυρό δίκτυο συνεργατών, συνεργασιών και κοινοπραξιών. Η KPMG έχει χτίσει ένα ισχυρό οικοσύστημα στρατηγικών συμμάχων και συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών Microsoft, IBM και Google. Οι στρατηγικοί συνεργάτες της Microsoft, για παράδειγμα, θεωρούν την KPMG στρατηγικό παράγοντα της επιτυχίας τους στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων (data analytics) και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς εξασφαλίζει στον πάροχο υπηρεσιών έγκαιρη πρόσβαση σε αποφάσεις στρατηγικής και τεχνολογίας. 
  • «Διακλαδική εμπειρία και ισχυρή φήμη στους τομείς της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Παρότι η KPMG διαθέτει ευρύ φάσμα ικανοτήτων σε ένα καθετοποιημένο φάσμα κλάδων και στην οριζόντια ανάλυση δεδομένων, έχει αποκτήσει μεταξύ των πελατών και των συνεργατών τη φήμη του, “thought leader” στους τομείς της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής».

Ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG αναφέρει σχετικά: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της KPMG να υιοθετεί προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των πελατών μας και τους βοηθά να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους ώστε να επωφελούνται από τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε αναλύσεις δεδομένων. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στην ανάλυση των δεδομένων τους που αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχείρησης».

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας