Έκθεση KPMG M&A Predictor 2018

Έκθεση KPMG M&A Predictor 2018

Παγκόσμιος Κλάδος Ενέργειας Αναμένοντας τις εξελίξεις για το υπόλοιπο του 2018 στον τομέα των συναλλαγών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG M&A Predictor για συγχωνεύσεις-εξαγορές, η διάθεση των επιχειρήσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως προσμετράται με τον εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (price/ earnings), αναμένεται να μειωθεί κατά 10% το 2018 έναντι του 2017, ενώ η αντίστοιχη διάθεση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% το 2018. Η ικανότητα των εταιρειών να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη συγχωνεύσεων και εξαγορών αναμένεται να αυξηθεί κατά 11% για τον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου και κατά 2% για τον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ο κλάδος της ενέργειας για το υπόλοιπο του 2018 αναμένεται να είναι σύνθετος αλλά ελπιδοφόρος καθώς η αγορά συνεχίζει να σταθεροποιείται και οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται όλο και περισσότερο για περαιτέρω αύξηση των κερδών τους.

«Μολονότι οι επιχειρήσεις στον κλάδο της ενέργειας ίσως να μην επιστρέψουν στα επίπεδα κερδοφορίας του 2014 και των προηγούμενων ετών, θα συνεχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι κερδίζουν χρήματα, με τα οποία αποπληρώνουν τα χρέη τους και εξυγιαίνονται - και είναι πλέον σε πολύ καλύτερη θέση για να επιδιώξουν συναλλαγές. Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να γεφυρωθεί πλήρως το 2018, προκαλώντας την έναρξη της αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας» υποστηρίζει ο Christian Thomas, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Advisory της KPMG στην Ελλάδα.  

Αυτό το βλέπουμε να κυριαρχεί το πρώτο τρίμηνο του 2018, καθώς η αξία των πραγματοποιθεισών συναλλαγών αυξήθηκε περίπου κατά 11% στα 184 δισ. δολάρια, παρά την υποχώρηση του όγκου των συναλλαγών κατά 18% σε 484. Το μέσο μέγεθος των συναλλαγών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 (380 εκατ. δολάρια) είναι με σημαντική διαφορά το υψηλότερο στα 10 τελευταία έτη.

Η αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να είναι ελκυστική και ελπιδοφόρα το 2018, σύμφωνα με τον Manuel Santillana, Global ENR Deal Advisory Lead. Ειδικότερα, αναφέρει ότι «αναμένουμε ότι η δραστηριότητα θα συνεχίσει να κινείται προς τις επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας κατά τα επόμενα ένα ή δύο έτη - η τάση προς καθαρότερες πηγές παραγωγής υπάρχει και θα συνεχιστεί. Συγκεκριμένα, η Νοτιοανατολική Ασία, η Κίνα και η Ινδία θα συνεχίσουν την υγιή ανάπτυξή τους προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συναλλαγές. "

«Το περιβάλλον στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας ωστόσο, φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκο και με περισσότερες προκλήσεις», προσθέτει ο Christian Thomas. «Η αγορά έχει μετατοπιστεί και μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ βραχυπρόθεσμο. Η αγορά προσαρμόζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο που ενθαρρύνει την αγορά μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων με χαμηλότερη κάλυψη συμβάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα είναι πιθανώς αρκετά επίπεδος και κάπως ευκαιριακός, καθώς οι άνθρωποι αναμένεται να εκμεταλλευτούν αυτή την μετατόπιση της αγοράς».

Ανασκόπηση του 2017

Η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα το 2017, σημειώνει ο Christian Thomas, υποδεικνύοντας επιστροφή στη σταθερότητα και την κερδοφορία και ώθηση σε αύξηση των κερδών. «Έχουμε περάσει από μια πτωτική περίοδο σε ένα νέο επίπεδο ασφάλειας τώρα που τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί. Οι επιχειρήσεις ενέργειας αρχίζουν να ωθούνται σε αύξηση κερδών και δεν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αέριο και ιδίως στην πλευρά των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να επανέλθουν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης μεγάλη ώθηση σε διεθνές επίπεδο για επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική».

Η συναλλακτική δραστηριότητα το 2017 στον κλάδο της ενέργειας ήταν στάσιμη με 2 311 συμφωνίες ενώ η αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 16% στα $US 530 δισ. έναντι $US 631 δισ. το 2016. Το μέσο μέγεθος συναλλαγών για το 2017 ήταν $US 229 εκατ., μειωμένο κατά περίπου 15% από $US 273 εκατ. το 2016. 

Η προοπτική σύμφωνα με την έκθεση M&A Predictor για τις προβλέψεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν να αυξηθεί το ενδιαφέρον κατά 16% και η δυναμικότητα των συναλλαγών κατά 23% ενώ για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ήταν να αυξηθεί το ενδιαφέρον κατά 6% και η δυναμικότητα συναλλαγών να μειωθεί κατά 3%.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας