Μελέτη για τη διαμόρφωση απολογισμών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μελέτη για τη διαμόρφωση απολογισμών των ΣΒΑ

Τη συμπεριφορά των 250 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (G250) δημοσιεύει η KPMG σε μελέτη αναφορικά με την επανεξέταση και ανάλυση των δημοσιευμένων απολογισμών σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με τη μελέτη οι μεγάλες εταιρείες πολύ συχνά προβλέπουν τάσεις οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται ευρέως από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες σειρές μελετών που διεξάγει η KPMG σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα για περισσότερο από 20 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη της KPMG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ:

  • 4 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στον εταιρικό τους απολογισμό.
  • Από τις παραπάνω το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρήσεις τους.
  • Παρ' όλα αυτά λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες έχει εκδώσει μελέτη για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους παγκόσμιους στόχους (μόνο το 10%).

Μεταξύ άλλων, σημαντικά ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι: 

  • 75% συζητούν το αντίκτυπο των ΣΒΑ στο επιχειρείν 
  • 39% αναφέρουν τους ΣΒΑ στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO/ Πρόεδρος 
  • 8% επιδεικνύουν ένα επιχειρηματικό case study για τους ΣΒΑ

Η μελέτη, η οποία έχει τίτλο "How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters" αποδεικνύεται χρήσιμη για τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης και των ΣΒΑ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οίκους αξιολόγησης με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης ώστε να καταλάβουν ποια στοιχεία πρέπει να ζητούν και να μελετούν στους απολογισμούς ΣΒΑ στις επιχειρήσεις τις οποίες θέλουν να επενδύσουν.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη της KPMG για τους ΣΒΑ. 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας