6ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

6ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Για 6η χρονιά το European Family Business (EFB) και η KPMG Enterprise διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω τους τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009, οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες για τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email
6ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Για 6η χρονιά το European Family Business (EFB) και η KPMG Enterprise διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω τους τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009, οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες για τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς. 

Το πρόσφατο Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αποκαλύπτει ότι 71% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αισθάνονται αισιόδοξες για το επιχειρηματικό τους μέλλον, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 75% για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρά τις συνέπειες της κρίσης.

Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο το 57% των οικογενειακών επιχειρήσεων σημειώνει αύξηση του κύκλου εργασιών ενώ το 75% σχεδιάζει την επανεπένδυση των κερδών στην επιχείρηση. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% Ελλήνων και Ευρωπαίων συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι αισθάνονται σίγουροι ή πολύ σίγουροι με τις προοπτικές της οικογενειακής τους επιχείρησης για τους επόμενους 12 μήνες.

Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Στο σύνολο των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων το 43% των συμμετεχόντων θεωρούν ως σημαντικότερη πρόκληση τον «πόλεμο για ταλέντα» και 32% αναφέρονται στο αυξανόμενο κόστος εργασίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της βίαιης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, μόνο το 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρει ως πρόκληση το αυξανόμενο κόστος εργασίας, ενώ ο «πόλεμος για ταλέντα» κατατάσσεται στην τέταρτη θέση (28%).

Στην Ελλάδα, ως πρωταρχικές προκλήσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις αναφέρονται η πολιτική αβεβαιότητα (53%), η αύξηση των φόρων (53%) και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (38%). Η πολιτική αβεβαιότητα αναφέρεται ως σημαντική ανησυχία και από το 30% των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (λόγω Brexit και εκλογών), ποσοστό το οποίο αυξάνεται σημαντικά (53%) για τις επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, σαφώς για διαφορετικούς λόγους. 

Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι:

  • Η εξισορρόπηση οικογενειακών ανησυχιών και επιχειρησιακών συμφερόντων (87% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και  69% επί των Ελληνικών επιχειρήσεων) 
  • Τα θέματα διαδοχής ( 84% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και 78% των Ελληνικών επιχειρήσεων)

Επιθυμία των οικογενειακών επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι, η Ευρώπη να προχωρήσει προς μια μεγαλύτερη ενοποίηση με ποσοστά 78% και 56% αντίστοιχα.

Ο Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, Βαγγέλης Αποστολάκης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα αποτελέσματα της έρευνας για τις Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξα, καθώς το 56% των συμμετεχόντων (ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων)  αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, παρά τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως η αυξημένη φορολογία, η πολιτική αβεβαιότητα και η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ανθεκτικότητα τους.

Συμπερασματικά, από το Βαρόμετρο προκύπτει ότι οι βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη και η επένδυση στην καινοτομία συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και η έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην καλή εξυπηρέτηση του πελάτη, απέδωσαν καρπούς για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις. 

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας