Τι απαντούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι στην έρευνα της KPMG για τις τάσεις που απασχολούν το επιχειρείν;

Άρθρο στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Άρθρο στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης της KPMG “CEO Outlook” για το 2023, οι CEOs ατενίζουν με αισιοδοξία το αύριο. Μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών, επενδύουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του ταλαντούχου δυναμικού, καθώς και στο ESG για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται.

Παρακάτω κάποια από τα καίρια ζητήματα στα οποία απαντούν οι CEOs παγκοσμίως και στην Ελλάδα:
 

Αισιοδοξία παρά τη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα

Οι CEOs εκτιμούν ότι το γεωπολιτικό disruption αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος κίνδυνος για την ανάπτυξη, αντικαθιστώντας την τεχνολογία που καταλάμβανε την πρώτη θέση στην περσυνή έκθεση. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν παγκόσμιο χάρτη που διαμορφώνεται από πολιτικές αβεβαιότητες. Επίσης, η έντονη ρευστότητα στην παγκόσμια πολιτική, τις εμπορικές δυναμικές και τις διεθνείς σχέσεις απαιτεί ένα νέο επίπεδο ανθεκτικότητας από τους CEOs. Στο παραπάνω απαιτητικό περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις CEOs παγκοσμίως (73%) και 84% των Ελλήνων εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές της οικονομίας τα επόμενα τρία έτη, σε σύγκριση με 71% των CEOs παγκοσμίως και 62% των Ελλήνων πέρυσι. Το ποσοστό αυτό αντανακλά μια σαφή ανθεκτικότητα και μια συλλογική επικέντρωση στην επιστροφή σε μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης.
 

“Work from home” η επιστροφή στο γραφείο;

Το δύσκολο παγκόσμιο τοπίο επιτείνει τις πιέσεις που δέχονται οι CEOs για τη λήψη των αποφάσεων σε διαφορετικά καίρια ζητήματα και επηρεάζει την ίδια στιγμή τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να υποστηρίξουν και να προσελκύσουν ταλαντούχο δυναμικό τα επόμενα τρία έτη. Χαρακτηριστικά, οι CEOs στην Ελλάδα και παγκοσμίως δηλώνουν σταθερά την υποστήριξή τους στους τρόπους εργασίας που εφαρμόζονταν προ πανδημίας, με την πλειονότητα (64% των CEOs παγκοσμίως και 86% των Ελλήνων) να αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών. Η παραπάνω τάση ενισχύεται και από το κομμάτι της επιβράβευσης, με το 87% των CEOs παγκοσμίως και το σύνολο των Ελλήνων του δείγματος της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.
 

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη: Πότε θα επιτευχθεί;

Ενώ υπάρχει μια ευρεία σύμπνοια σχετικά με τη σημασία της ένταξης, της διαφορετικότητας και της ισότητας (IDE), εξακολουθεί να εκφράζεται ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία σημειώνεται η σχετική πρόοδος. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων παγκοσμίως (66%) και το 34% των Ελλήνων υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στην ένταξη και τη διαφορετικότητα συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο Νίκος Βουνισέας, senior partner της KPMG στην Ελλάδα σχολίασε «Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο που αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των εργαζομένων και διασφαλίζει ότι το ταλαντούχο δυναμικό αναπτύσσεται και υποστηρίζεται. Οι άνθρωποι είναι το πραγματικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ο δρόμος για ένα πιο συμπεριληπτικό επιχειρείν είναι επιβεβλημένος».
 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρείν

Σύμφωνα με τους CEOs η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει σχεδόν κάθε τομέα της ανθρώπινης εργασίας και ενσωματώνεται σε όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. 70% των CEOs παγκοσμίως και 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον, με τους περισσότερους (52% παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων) να αναμένουν να δουν απόδοση της επένδυσής τους σε τρία έως πέντε χρόνια. Ωστόσο, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης των κυβερνοεπιθέσεων, το 83% των CEOs παγκοσμίως και 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.
 

Η προστιθέμενη αξία του ESG και ο έλεγχος των ενδιαφερόμενων μερών

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους , αντιλαμβανόμενοι την υπευθυνότητα ως ευκαιρία για δημιουργία υπεραξίας. Ωστόσο, 68% παγκοσμίως και 29% των CEOs στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τους μετόχους.  Ο Νίκος Βουνισέας σχολίασε σχετικά «Το ESG αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τους CEOs ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής τους στρατηγικής που διασφαλίζει ότι η επιχείρησή τους θα παραμείνει ανθεκτική και έχει δυνατότητα να επιτύχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το CEO Outlook 2023 αναδεικνύει το ESG ως βασικό πυλώνα για τη μελλοντική επιχειρηματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των επιχειρήσεων στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο δίκαιου, και βιώσιμου κόσμου.»