Φορολογικά Νέα: 4 Ιανουαρίου 2024

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις κυριότερες φορολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νέος Νόμος 5073/2023.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.25 MB)

 • Μείωση συντελεστών Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και Φόρου Πώλησης Μετοχών
 • Αγοραπωλησία ακινήτων αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής
 • Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων «myDATA»
 • Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω των ΕΥΡΩ 500
 • Επιμήκυνση προβλεπόμενου χρόνου υπαγωγής στα κίνητρα περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
  • Μείωση τέλους επιτηδεύματος κατά 50%
  • Καθορισμός ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος
  • Μεταφορά ζημιών
 • Ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
 • Λοιπές ρυθμίσεις για τα ακίνητα
  • Επιβολή τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
  • Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίου από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Λοιπές Διατάξεις
  • ΦΠΑ: Παρατάσεις μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)