Φορολογικά Νέα: 12 Δεκεμβρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις διατάξεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 956/2023 για τη θέσπιση Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα – “ΜΣΠΑ”, όπως κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ε.2072/2023.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.24 MB)

  • Ποιες κατηγορίες αγαθών υπάγονται στον ΜΣΠΑ;
  • Οι εξαιρέσεις από τον ΜΣΠΑ
  • Πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις ΜΣΠΑ
  • Ποια είναι η περίοδος εφαρμογής και οι σχετικές υποχρεώσεις;
  • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής εκθέσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου;
  • Ποιες είναι οι μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών;
  • Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG