Φορολογικά Νέα: 21 Νοεμβρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις διατάξεις του νέου Νόμου 5066/2023 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από πολυεθνικές επιχειρήσεις (Public CbC Reporting)

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.23 MB)

  • Ποιο είναι το αντικείμενο του νέου νόμου;
  • Ποιους αφορούν οι νέες διατάξεις;
  • Ποιες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση υποβολής δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας;
  • Τι στοιχεία περιέχει η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος;
  • Πού δημοσιεύεται η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος;
  • Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος
  • Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;
  • Από πότε έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις;