Η αγορά εργασίας υφίσταται διαρκείς μεταβολές τα τελευταία χρόνια, καθώς νέες τάσεις αναδύονται και νέες πρακτικές υιοθετούνται αναφορικά με την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Τις παραπάνω τάσεις και εξελίξεις επιδιώξαμε να αποτυπώσουμε με την έρευνα “Voice of the Candidate”, που διεξήγαμε τον Σεπτέμβριο 2023 ως συνέχεια της πρώτης φάσης της έρευνας που υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2023. 

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους που εργάζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν για όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων σε καίριες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως το κίνητρό τους για μετακίνηση, τα κριτήρια επιλογής νέου εργοδότη και τους πιθανούς λόγους αποχώρησης από την εταιρεία τους.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • 54% των συμμετεχόντων έχουν αλλάξει εργοδότη κατά τα τελευταία 3 χρόνια
  • 45% των ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι να φύγουν στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον λάβουν μια ικανοποιητική προσφορά εργασίας, και 48% των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια προϋπόθεση
  • 82% των στελεχών θεωρούν το τοξικό εργασιακό περιβάλλον ως τον κυριότερο λόγο αποχώρησης από τον τωρινό εργοδότη τους
  • 70% των ερωτηθέντων θεωρούν το πακέτο αμοιβών το πρώτο κριτήριο επιλογής εργοδότη, ενώ δεύτερο στη σειρά έρχεται με 58% το ενδιαφέρον του αντικειμένου και οι ευθύνες του ρόλου
  • 73% των συμμετεχόντων θεωρούν το “Employer Branding” πολύ σημαντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής εργοδότη
  • 83% των υποψηφίων επηρεάζονται από τις αξιολογήσεις και τις μαρτυρίες άλλων εργαζομένων ως προς την εικόνα των εταιρειών ως εργοδοτών

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται επίσης στις ανάγκες και τις προτεραιότητες μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, οι Gen Zers φαίνεται να αναζητούν κυρίως μια καλή επαγγελματική εξέλιξη και τείνουν να εκτιμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες γενιές εστιάζουν στη δυναμική της εταιρείας καθώς και την αποστολή, το όραμα και την κουλτούρα.

Με βάση τα παραπάνω, καθώς και τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας, είναι επιτακτική ανάγκη να αφουγκραστούμε όλοι τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων όλων των γενεών και να επιδείξουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ώστε να είμαστε σε θέση να τις ικανοποιήσουμε προς όφελος της επιχείρησης. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να είμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων και των στελεχών, με σκοπό την ανάδειξη ως Σύμβουλοι της μεγάλης εικόνας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελών επαγγελματικών σχέσεων.

Ρεβέκκα Παπαηλιού


Director, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα

20230201 Elsa Stathopoulou Corporate Portrait Studio & NGG / Thalia Galanopoulou

Έλσα Σταθοπούλου


Manager, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα