«Τα καλύτερα έρχονται και προσπαθούμε γι’ αυτά»

Δήλωση στο περιοδικό HR Professional - Ειδική έκδοση HR100:Της Ασπασία Δημοπούλου, Human Resources Director, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο περιοδικό HR Professional - Ειδική έκδοση HR100:Της Ασπασία Δημοπούλου, Human..

Το 2023 υπήρξε για εμάς στην KPMG μία χρονιά δυναμικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ο αριθμός του προσωπικού μας να αυξηθεί σημαντικά και οι ανάγκες υποστήριξης να πολλαπλασιαστούν άμεσα. Η ταχύτητα αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης, παράλληλα με τους εντατικούς ρυθμούς προσλήψεων, απαιτούσε μία καθημερινή και συνεχώς εντεινόμενη προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των νέων συναδέλφων και ταυτόχρονα η απρόσκοπτη λειτουργία των ομάδων. Επιπλέον, οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας ως προς την ανεύρεση κατάλληλων υποψηφίων, δυσχέραιναν τις διαδικασίες και επέτειναν το μέγεθος των προσπαθειών. Αν και η διαδρομή υπήρξε απαιτητική, η συνεργασία με τους συναδέλφους ήταν εξαιρετική, η ανταπόκριση της ομάδας μας άμεση και η αρχή του νέου οικονομικού μας έτους μας υποδέχεται περισσοτέρους από κάθε άλλη χρονιά.

Η τάση που θεωρώ πως θα αλλάξει το HR τα επόμενα χρόνια είναι η δυναμική μετεξέλιξη του εργασιακού τοπίου, κυρίως ως προς τον τρόπο που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (εργασία εξ αποστάσεως), και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που συνιστούν μια πραγματικότητα, η οποία αλλάζει –και θα αλλάξει ακόμη περισσότερο- όλη τη δομή και φιλοσοφία των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων. Η πρόκληση για τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και ταυτόχρονα η τάση και η αναγκαιότητα που θα δημιουργηθεί στο μέλλον, θα είναι η συνεκτική λειτουργία των ομάδων, η ουσιαστική και φυσική διάδραση μεταξύ των μελών τους και η εποικοδομητική καθοδήγηση και διοίκησή τους. Πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε από το μοντέλο της συνολικής διοίκησης, σε ένα πιο άμεσο και εξατομικευμένο μοντέλο, με συγκεκριμένη επικοινωνία και υποστήριξη, έτσι ώστε να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε, να κινητοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τις νεότερες γενιές εργαζομένων.