Γυναικεία Ενδυνάμωση και Επιχειρηματικότητα: Προωθώντας την Ισότητα για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Άρθρο στο AthensVoice.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο AthensVoice.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate...

5 “all time classic” πρωτοβουλίες γυναικείας ενδυνάμωσης από εταιρείες-κολοσσούς που έβαλαν την συμπερίληψη στην πρώτη γραμμή της ατζέντας τους

Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός δίκαιου, ισότιμου και βιώσιμου κόσμου. Αναγνωρίζοντας τις ικανότητες των γυναικών και προάγοντας την ισότητα των ευκαιριών, οι γυναίκες μπορούν να αναδειχθούν σε ηγετικούς ρόλους σε όλους τους τομείς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, είναι δίκαιο και δικαιότερο για όλους να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται η εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καθώς και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών, πολιτικών και πρακτικών που θα ενισχύουν τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Για τις επιχειρήσεις υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να συνδράμουν σε προγράμματα προς αυτήν την κατεύθυνση και συνοπτικά τα οφέλη έχουν ως εξής:

  • η συμπερίληψη γυναικών σε ηγετικές θέσεις ενισχύει την πολύ-πολιτισμικότητα και τη διαφορετική σκέψη, οδηγώντας σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και καινοτομία.
  • η ενδυνάμωση των γυναικών συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την απόδοση των εργαζομένων, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον οργανισμό
  • οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε προγράμματα ενδυνάμωσης για τις γυναίκες δημιουργούν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και ενισχύουν την εταιρική φήμη και την ευαισθητοποίηση για θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.
  • η ενδυνάμωση των γυναικών συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, προάγοντας ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Μάλιστα σύμφωνα με το πρόσφατο CEO Outlook της KPMG,  οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν να δίνεται μεγάλη έμφαση στην κοινωνική πτυχή του ESG: το 28% των CEOs πιστεύουν ότι η πρόοδος στην ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα (IDE) έχει προχωρήσει πολύ αργά στον επιχειρηματικό κόσμο και το 82% πιστεύει ότι ο έλεγχος της απόδοσης IDE θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα 3 χρόνια.

Οι καλύτερες πρακτικές γυναικείας ενδυνάμωσης

Επιχειρήσεις και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες προκύπτουν από την παραδοχή του γεγονότος ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και ανισότητες σε διάφορους τομείς της ζωής. Μέσω της παροχής εκπαίδευσης, υποστήριξης, πόρων και πλατφορμών, αυτές οι πρωτοβουλίες προάγουν την ενσωμάτωση, την ισότητα και αποσκοπούν στην ευημερία των γυναικών. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες μπορούν να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, να επιτύχουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία. Κάνοντας μια έρευνα έχω καταγράψει τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες από τη διεθνή σκηνή, οι οποίες αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας, της ευαισθητοποίησης και της δράσης για τη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.

Lean In, Facebook

Η πλατφόρμα του Facebook με το πρόγραμμα "Lean In" και με επικεφαλής την CEO της εταιρείας Sheryl Sandberg, έχει ως στόχο να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις γυναίκες να αξιοποιήσουν πλήρως την δυναμική τους και το ταλέντο που κρύβουν μέσα τους. Περιλαμβάνει μια παγκόσμια κοινότητα, πόρους και προγράμματα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες και να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στα φύλα σε θέματα καριέρας και ηγεσίας.

Unstereotype Alliance, Unilever

Η καμπάνια "Unstereotype Alliance" της Unilever αποσκοπεί στην εξάλειψη επιβλαβών στερεοτύπων και στην προώθηση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης των γυναικών στη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης. Ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να απεικονίζουν τις γυναίκες με θετικό και εμπνευσμένο τρόπο, προκαλώντας τα παραδοσιακά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Στόχος είναι η παρουσίαση πραγματικών και ποικίλων γυναικών-προτύπων, που αντανακλούν την πολυμορφία της κοινωνίας, προωθώντας έτσι την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών.

"HeForShe", UN for Women

Η εκστρατεία "HeForShe" του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες (UN Women) εμπλέκει τους άνδρες ως υπερασπιστές της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Καλεί τους άνδρες να αναλάβουν δράση και να σταθούν αλληλέγγυοι με τις γυναίκες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και να προωθήσουν τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου η ισότητα είναι πραγματικότητα για όλους, ανεξαρτήτως φύλου. Μέσω της συμμετοχής των ανδρών, η εκστρατεία δημιουργεί έναν συλλογικό αγώνα για ισότητα, ενθαρρύνοντας την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των φύλων.

Η Emma Watson υπήρξε πρέσβειρα της εκστρατείας αυτής και συγκίνησε με το λόγο και το πάθος της για την προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

"10,000 Women", Goldman Sachs

Η καμπάνια "10,000 Women" της Goldman Sachs στοχεύει να προσφέρει εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης επιχειρήσεων σε 10.000 γυναίκες επιχειρηματίες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Προσφέρει εκπαίδευση, mentorship και πρόσβαση σε οικονομικό κεφάλαιο, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων τους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Goldman Sachs επιδιώκει να καταργήσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου όλες οι γυναίκες θα έχουν ίσες ευκαιρίες.

"Women's Empowerment Principles", OHE & UN Women

Ακόμη μια πρωτοβουλία από τον ΟΗΕ και την UN Women. Πρόκειται για το "Women's Empowerment Principles" το οποίο στοχεύει στο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν αρχές που προωθούν την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, στην αγορά και στην κοινότητα/κοινωνία εν γένει. Προσφέρει ένα πλαίσιο για τις εταιρείες να προωθήσουν την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω πολιτικών, πρακτικών και συνεργασιών. Οι Αρχές περιλαμβάνουν θέματα όπως η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης και αμοιβής, η προώθηση ευκαιριών για επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Μέσω αυτής της εκστρατείας, προάγεται η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς.

Αντί για επίλογο

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η προώθηση της ισότητας και η ενδυνάμωση των γυναικών απαιτούν την εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία. Απαιτείται η δημιουργία υποστηρικτικών δομών, πολιτικών και πρακτικών που θα ενισχύουν τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και του επιχειρείν.

Ας επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την υποστήριξη για να αποκαταστήσουμε την ανισότητα και να καταρρίψουμε τα στερεότυπα. Ας ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μέτρων εργασίας που επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Μόνο μέσω συλλογικής προσπάθειας μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται σε κάθε επίπεδο και κάθε τομέα. Ας ενωθούμε, λοιπόν, ως επιχειρήσεις, ως κοινωνία, ως άνδρες και γυναίκες, για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η ευημερία και η επιτυχία είναι προσβάσιμες σε όλους. Ας δράσουμε τώρα για έναν καλύτερο, πιο ισότιμο κόσμο.