Φορολογικά Νέα: 10 Ιουλίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στους νέους κανόνες που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση των διαδικασιών παρακράτησης φόρου εντός ΕΕ (FASTER).

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.21 MB)

  • Τι είναι η πρωτοβουλία FASTER;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι της;
  • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της;
  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή των fast track διαδικασιών;
  • Τι είναι οι Πιστοποιημένοι Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές;
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Πιστοποιημένων Χρηματοπιστωτικών Διαμεσολαβητών;
  • Ποιους θα ωφελήσει αυτή η νέα πρωτοβουλία;
  • Ποια είναι τα επόμενα βήματα;