Η επέλαση των e-payments: Τα οφέλη και οι εξελίξεις με οδηγό τις νέες τεχνολογίες

Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Director, Consulting

Ποιο είναι το μέλλον των B2B e-payment συναλλαγών, γιατί συμφέρει τις επιχειρήσεις και ποια είναι τα νέα trends στις cashless πληρωμές;

Η πανδημία έφερε ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των B2B πληρωμών και ανέτρεψε πρακτικές δεκαετιών. Πλέον οι επιχειρήσεις απαιτούν οι πληρωμές να εγκρίνονται από στελέχη που εργάζονται απομακρυσμένα, να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, αν όχι άμεσα, και να διέπονται από ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας έναντι απάτης. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι επομένως μονόδρομος, καθώς η χρήση τραπεζικών επιταγών φθίνει συνεχώς και τα μετρητά δεν καλύπτουν τις νέες ανάγκες.

Η διάδοση των ηλεκτρονικών πληρωμών έχει πολλαπλά οφέλη, που περιλαμβάνουν την αυξημένη οικονομική διαφάνεια και ελεγξιμότητα, την αποδοτική λογιστική διαχείριση και την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας Procure-to-Pay από το αίτημα πληρωμής, την έγκρισή του, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και έκδοση παραστατικών, τη μεταφορά των κεφαλαίων, την επιβεβαίωση έως και την καταχώριση των κινήσεων στα ERP συστήματα.

Ως κύριες νέες τάσεις στο χώρο διακρίνουμε τη χρήση φορητών συσκευών, όχι μόνο κινητών τηλεφώνων αλλά και IoT συσκευών, ειδικά στο πλαίσιο διανομής αγαθών. Επιπλέον αναμένεται η χρήση κρυπτονομισμάτων και blockchain καθώς και AI, οδηγούμενες από την ισχυρή παρουσία των εταιρειών fintech σε συνεργασία με τράπεζες και παρόχους καρτών. Τέλος είναι βέβαια η υποστήριξη πληρωμών σε πραγματικό χρόνο καθώς και η χρήση Peer-to-Peer μοντέλων.

Σε ένα νέο «υβριδικό» κόσμο, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, πώς οι νέες τεχνολογίες e-payments και η AI θα βοηθήσουν στην προστασία από την ηλεκτρονική απάτη, και γιατί όχι στην εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος;

Η απάτη στο χώρο των πληρωμών είναι χρόνιο και εκτεταμένο πρόβλημα που επηρεάζει άνω του 75% των επιχειρήσεων ετησίως και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε απώλεια χρημάτων αλλά ακόμα και νομικές/ φορολογικές κυρώσεις ή και δυσφήμιση.

Οι αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές πληρωμές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές τόσο στον παράγοντα του ανθρώπινου σφάλματος όσο και στις πρακτικές απάτης, καθώς ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες και επιτρέπουν την εισαγωγή πολλαπλών σημείων ελέγχου. Η πλήρης ψηφιοποίηση της μεταφοράς κεφαλαίων υποστηρίζεται από εξελιγμένους μηχανισμούς AML, KYC και Anti-Fraud, οι οποίοι με χρήση κανόνων αλλά και τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν συμπεριφορές που υποδεικνύουν απάτη, εσωτερική και εξωτερική, καθώς και έκνομη συμπεριφορά. Το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθεί κάθε επιχείρηση συνίσταται στη χρήση προσωποποιημένων στοιχείων ταυτοποίησης με χρήση πολλαπλών παραγόντων (Multi-Factor Authentication) για την καταχώριση και έγκριση των πληρωμών. Στη συνέχεια, η διεκπεραίωση των κινήσεων από αναγνωρισμένους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και η συνεχής διασταύρωση των κινήσεων με τις εγγραφές στα ERP συστήματα μειώνουν το περιθώριο ανεντόπιστης απάτης.