Η νέα ατζέντα της οικονομικής διεύθυνσης

Άρθρο στο περιοδικό FORTUNE: Του Διονύση Διαμαντόπουλου, Partner, Consulting, KPMG in Greece

Άρθρο στο περιοδικό FORTUNE: Του Διονύση Διαμαντόπουλου, Partner, Consulting, KPMG...

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες ιδέες

Σε μια εποχή γεμάτη τόσο υποσχέσεις όσο και αβεβαιότητα, πολλές εταιρείες επανεξετάζουν ακόμη και τις πιο βασικές τους παραδοχές σχετικά με το επιχειρηματικό και λειτουργικό τους μοντέλο και τη στρατηγική τους:

 • Είναι το πιο γνωστό και το πιο γρήγορο πάντα το καλύτερο;
 • Θα πρέπει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη να υπερισχύουν των μακροπρόθεσμων οφελών;
 •  Πώς χρηματοδοτούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ένα περιβάλλον πιέσεων κόστους;

Πολλοί CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG 2022 U.S. CEO Outlook εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη με βιώσιμους ρυθμούς, διατηρώντας την αίσθηση ενός σκοπού που στον πυρήνα του θέτει την ευθύνη στους τομείς Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG), καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών που ως επίκεντρο και θεμελιώδες συστατικό έχουν τον άνθρωπο.

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική λειτουργία, σημαντικό κομμάτι αυτής της επανεξέτασης εστιάζει στην επιχείρηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ξεκινώντας από την υιοθέτηση λύσεων αυτοματισμού διαδικασιών για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε απαρχαιωμένες πλατφόρμες ERP εσωτερικής εγκατάστασης (on premise). Βλέπουμε πλέον τις λύσεις που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) να εξελίσσονται ταχύτατα, μαζί με την επέκταση και την ενσωμάτωση της μηχανικής μάθησης (ML), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και άλλων βοηθητικών ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση της ταχύτητας και της ποιότητας της επιχειρηματικής ευφυΐας. Πρόσθετη υποστήριξη σε αυτό προσφέρουν η αυξημένη υπολογιστική ισχύ, η πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα και οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι δυνατότητες αυτές συνεχίζουν να ενισχύουν την αξία της ευφυΐας δεδομένων και τον ρόλο της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επεκτείνεται σε ολόκληρο το εύρος της επιχείρησης, αναδύονται νέα επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα όπου τα υφιστάμενα μοντέλα συγκλίνουν ή καθίστανται ξεπερασμένα. Βλέπουμε ολοένα περισσότερες επενδύσεις να επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της ψηφιακής υιοθέτησης, στον εκσυγχρονισμό του εργατικού δυναμικού και στη δημιουργία εσόδων από τα δεδομένα.

Βασική προτεραιότητα παραμένει η προσέλκυση κορυφαίου ταλαντούχου δυναμικού. Οι εργοδότες πλέον αναγκάζονται να εστιάσουν στα στοιχεία που τους καθιστούν ελκυστικούς για τους εργαζομένους τους, καθώς εκείνοι εξερευνούν ευκαιρίες και προσφορές από άλλους οργανισμούς. Πολλοί εργαζόμενοι αποφασίζουν ότι μια σταδιοδρομία που τους γεμίζει είναι πιο σημαντική ακόμα και από την ίδια την αμοιβή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κορυφαίοι οργανισμοί αναθεωρούν τις στρατηγικές διαχείρισης του ταλαντούχου δυναμικού τους, προκειμένου να επικεντρωθούν στην παροχή αξίας προς τους εργαζομένους και να ξεχωρίσουν ως προτιμώμενοι εργοδότες στην αγορά.

Κατά συνέπεια, κορυφαίοι οργανισμοί κάνουν σημαντικές επενδύσεις σε:

 • Εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.
 • Αποτελεσματικές συνεργασίες, εστιάζοντας σε δεξιότητες όπως η ικανότητα αφήγησης(story telling), η ενσυναίσθηση και η ηγεσία
 • Υποστήριξη της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ενσωμάτωσης (DEI)
 • Ανέλιξη καριέρας σε διαφορετικές μονάδες μίας επιχείρησης
 • Προγράμματα ανάπτυξης ηγετών.

Οι ψηφιακές λύσεις οδηγούν σε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ανακατανομή του χρόνου σε τομείς υψηλότερης αξίας και βελτιωμένη ανθρώπινη εμπειρία. Ωστόσο, αυτές οι λύσεις είναι άχρηστες χωρίς τη διατήρηση και την ανάπτυξη ταλαντούχου δυναμικού που θα αξιοποιήσει την αξία αυτών των επενδύσεων. 

Οι κορυφαίοι CFOs έχουν καταλυτικό ρόλο για την αλλαγή μίας επιχείρησης

Πιστεύουμε ότι οι CFOs και οι ομάδες τους είναι οι φυσικοί ηγέτες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με το αντικείμενό τους να επεκτείνεται πολύ πέρα από τους παραδοσιακούς ρόλους στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική, οι σημερινοί CFOs έχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως στρατηγικός εταίρος και βασικός σύμβουλος σε όλη την επιχείρηση και να συμβάλλουν στην εξέλιξη της καθώς:

 • Αποτελούν φυσική πηγή και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή των αναλύσεων, των δεδομένων και των πληροφοριών.
 • Καταγράφουν τον παλμό της επιχείρησης ενώ παρακολουθούν τις δαπάνες, τα περιουσιακά στοιχεία, τις συναλλαγές, τις ταμειακές ροές και τα έσοδα.
 • Έχουν τη δυνατότητα να προάγουν την ενοποίηση της αξίας σε όλες τις λειτουργίες, να καταρρίπτουν τα στεγανά, να κατανοούν τις συνέργειες και να συντονίζουν τους προϋπολογισμούς.

Σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και παγκόσμιων ανατροπών (disruptions), οι CFOs θα πρέπει να στραφούν σε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων για να εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις που γίνονται αποφέρουν την προσδοκώμενη αξία. Πρέπει επίσης να ανακατευθύνουν τις δαπάνες με βάση τις πιο πιεστικές προτεραιότητες της επιχείρησης σε σχέση με την ανάπτυξη, την εμπορική και λειτουργική αριστεία, το ταλαντούχο δυναμικό και την κουλτούρα. 

Διατήρηση και ενίσχυση της αξίας

Ως οικονομικοί διαχειριστές του οργανισμού τους, οι CFO και οι ομάδες τους είχαν πάντα ως κεντρική ευθύνη τους τη διατήρηση και την προστασία της αξίας. Αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση, τα δεδομένα και ένα πιο εκσυγχρονισμένο εργατικό δυναμικό, μπορούν να συνεχίσουν να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού αυξάνοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των οικονομικών δεδομένων και αναλύσεων, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους συμμόρφωσης.

Οι σημερινοί CFO μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα για να προάγουν την αξία, αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές που υποστηρίζουν την εταιρική ανάπτυξη, προωθώντας καινοτομίες για την κατανομή κεφαλαίων και βελτιώνοντας την αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Μπορούν επίσης να ηγηθούν στην ενίσχυση των επιδόσεων της επιχείρησης δίνοντας ώθηση στη στρατηγική κερδοφορία και τη διαχείριση κόστους, υποστηρίζοντας νέα επίπεδα επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενισχύοντας τον ευέλικτο σχεδιασμό πόρων και δημιουργώντας νέους τρόπους βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης.

Εν ολίγοις, παρά τις αβεβαιότητες και τις ταχύτατες αλλαγές, οι CFO και οι ομάδες τους πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της αναβάθμισης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας αλλά και της επιχείρησής τους γενικότερα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός επιχειρηματικού κόσμου που ωθείται από την τεχνολογία.

Στην KPMG πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με μια στρατηγική που στηρίζεται από πέντε πυλώνες επιχειρηματικής αξίας που δεν είναι άλλες από τη Στρατηγική και Καινοτομία, την Ψηφιακή επιτάχυνση, την Ευφυΐα δεδομένων, το Σύγχρονο εργατικό δυναμικό και η Δυναμική διαχείριση κινδύνου.