Φορολογικά Νέα: 30 Μαρτίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα

Απόφαση A. 1027/2023 – Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2021

Με την απόφαση Α.1027/2023 της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 ΚΦΕ. Ως μοναδική διαφορά, σε σχέση με την προηγούμενη λίστα των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2020, σημειώνουμε ότι για το φορολογικό έτος 2021 δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον η Σρι Λάνκα στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Απόφαση A. 1028/2023 – Μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2021

Με την απόφαση Α.1028/2023 της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα για το φορολογικό έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 ΚΦΕ. Σε σχέση με την προηγούμενη λίστα, που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2020, σημειώνουμε ότι στη λίστα των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 προστέθηκαν οι: Αλγερία, Βιετνάμ, Λευκορωσία και Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ αφαιρέθηκε το Ομάν. Επίσης, οι χώρες Εσουατίνι, Ιορδανία, Ναμίμπια και Παραγουάη θεωρούνται μη συνεργάσιμες μόνο για συγκεκριμένο μέρος του 2021, που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Φορολογικές Συνέπειες

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο καθορισμός ενός κράτους ως μη συνεργάσιμου ή ως υποκείμενου σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσμενείς φορολογικές συνέπειες, και ιδίως τη μη εκπτωσιμότητα των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο του κράτους αυτού, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Σημειώνουμε ότι δεν αποκλείεται η έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο κράτους μέλους ΕΕ ή ΕΟΧ, που ανήκει στα μη συνεργάσιμα ή υποκείμενα σε προνομιακό καθεστώς κράτη, εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους μέλους. Πέραν αυτού, πολλές από τις εξαιρέσεις από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων είναι πιθανόν να μην έχουν εφαρμογή στην περίπτωση νομικών προσώπων εγκατεστημένων σε μη συνεργάσιμα κράτη.