Φορολογικά Νέα: 9 Μαρτίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις διατάξεις της απόφασης Α.1019/2023 περί καθορισμού του ναυτιλιακού εισοδήματος το οποίο είναι επιλέξιμο στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.23 MB)

  • Ναυτιλιακό εισόδημα από κύριες δραστηριότητες που υπάγεται σε φόρο χωρητικότητας
  • Έσοδα που δεν υπάγονται σε φόρο χωρητικότητας
  • Ναυτιλιακό εισόδημα από βοηθητικές δραστηριότητες που υπάγεται σε φόρο χωρητικότητας
  • Έσοδα από βοηθητικές δραστηριότητες που δεν υπάγονται σε φόρο χωρητικότητας
  • Άλλες περιπτώσεις