Η παγκόσμια έρευνα Global Female Leaders Outlook αποτελεί προϊόν της συνεργασίας μεταξύ της KPMG και του Management Circle που ξεκίνησε το 2018 για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αξιολογούν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη μελλοντική επιτυχία για την εταιρεία τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην έρευνα για το 2022 συμμετείχαν περισσότερες από 888 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, που συγκρίνει τα ευρήματα της Ελλάδας με των υπόλοιπων χωρών της EMA.

Θετικές επιχειρηματικές προσδοκίες εν όψει γεωπολιτικών αναταραχών

Η φετινή έρευνα με τίτλο «Ανθεκτικότητα των γυναικών σε περιόδους ανατροπών» ανέδειξε ότι οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις φαίνεται να απέδειξαν ανθεκτικότητα σε μία δεκαετία γεμάτη με αναταραχές. 
 

Προοπτικές καριέρας ανθεκτικές στην πανδημία

Το 73% των γυναικών στις περιοχές ΕΜΑ πιστεύει ότι η ανάπτυξη της εταιρείας τους θα έχει θετικό πρόσημο ενώ το 69% πιστεύει ότι η κρίση του COVID-19 δεν θα έχει καμία επίδραση στην προσωπική τους καριέρα καθώς το 70% των γυναικών διαθέτουν στρατηγικό σχέδιο για την καριέρα τους. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 83%.
 

Το ESG ως game-changer

Το ESG  κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στις προτεραιότητες καθώς το 39% των ερωτηθεισών γυναικών βρίσκουν ότι το ESG έχει θετικό αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις, και θα γίνει κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής επιτυχίας στο μέλλον ενώ ειδικά στην Ελλάδα το 47% τονίζει ότι είναι άμεση η ανάγκη οι επικοινωνιακές αναφορές στο ESG να συνδέονται άμεσα με τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
 

Νέες ευκαιρίες στην εποχή των δεδομένων

Η πλειοψηφία που φτάνει το 74% πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος με νέες συνεργασίες οι οποίες είναι κρίσιμες για να συνεχιστεί η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες Cloud στην Ελλάδα στην εποχή μετά τον COVID-19 καθώς το 58% και το 72% αντίστοιχα των γυναικών τις ανέδειξαν ως τις κορυφαίες τεχνολογία σε σχέση με το 25% και 23% στην ΕΜΑ.

Παράλληλα, η προώθηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας όλων των λειτουργικών τομέων φαίνεται να είναι η κορυφαία επιχειρησιακή προτεραιότητα για την Ελλάδα (31%) σε αντίθεσή με την ΕΜΑ όπου κορυφαία προτεραιότητα αναδείχτηκε η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού (33%) αποτελώντας παράλληλα και τον μεγαλύτερο κίνδυνο (18%). Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των γυναικών (46%) σε ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι disruptive τεχνολογίες.